BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus Ryszard (Instytut Łączności PIB)
Tytuł
Narzędzia regulatora do kontroli jakości usług pocztowych w warunkach zliberalizowanego rynku
The Tools for Nra's to Control the Quality of Postal Services in the Liberalized Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 413-423, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Jakość usług, Usługi pocztowe
Quality of services, Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prace nad projektem nowelizacji normy EN 13850 zostały zakończone w lutym 2009 r. a obecnie projekt jest konsultowany z urzędami regulacyjnymi i organizacjami konsumenckimi. Do projektu włączono przewodnik stosowania normy, będący poprzednio niezależnym dokumentem. W projekcie wprowadzono cały szereg istotnych zmian wynikających z doświadczeń w stosowaniu dotychczasowych edycji normy. Przewiduje się, że znowelizowaną normę można będzie stosować od 2011 roku. (fragment tekstu)

This paper describes the revised methodology for Measurement of the transit time for single letter adapted to conduct research in a liberalized postal market. The New methodology takes into account changes in the test characteristics of postal traffic and environmental studies in a number of postal operators. It is anticipated that the standard defines the methodology will be available for use in 2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. CEN/TR 14709:2006 Postal services - Quality of service - Guide for the implementation of EN 13850.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 27/02/2008 str. 3).
  3. Kobus R: Dostosowanie procedur badania jakości usług pocztowych do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2007 - Instytut Łączności - PIB.
  4. Kobus R: Normalizacja w regulacjach powszechnych usług pocztowych, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3-4/2006.
  5. Kobus R: Polskie Normy do badania jakości usług pocztowych. Normalizacja - wrzesień 2007.
  6. PN-EN 13850:2002+A1:2008 Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy.
  7. PN-EN 14508:2003+A1:2008 Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek niepriorytetowych i przesyłek drugiej klasy.
  8. PN-EN 14534:2003+A1:2008 Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca przesyłek masowych.
  9. Rev-EN 13850:2002 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail (dokument roboczy).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu