BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty dostępności powszechnej usługi pocztowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008
The Price Accessibility of Universal Postal Services in Eu Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 453-463, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe
Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska należała do grupy krajów UE, w której przystępność ekonomiczna podstawowych usług pocztowych była najniższa. W przypadku przystępności w skali makroekonomicznej, określonej liczbą przesyłek listowych kategorii ekonomicznej, która była równoważna wartości PKB per capita nasz kraj znalazł się - na ostatnim, a określonej czasem potrzebnym pracownikowi przemysłu na osiągnięcie wynagrodzenia równego opłacie za standardową przesyłkę listową - na przedostatnim miejscu wśród analizowanych krajów Wspólnoty. Przedstawione w niniejszym artykule sposoby określania przystępności ekonomicznej powszechnych usług pocztowych oraz kształtowanie się jej zmian dowodzą, że jest to zagadnienie złożone i niełatwe do porównania w skali całej Wspólnoty, jednak warto podejmować trud poszukiwania najbardziej obiektywnych metod jego pomiaru. (fragment tekstu)

In this paper author shows the analyse of price accessibility changes of the selected universal postal services in EU countries according to GDP per capita and minimum wages in period 2004 - 2008. There is also the price accessibility with reference to the working time of an industrial worker to reach the price payable for a standard letter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cenniki za usługi pocztowe świadczone przez operatorów powszechnych usług pocztowych w krajach Unii Europejskiej oraz strony internetowe publicznych operatorów pocztowych.
  2. Deutsche Post: Letter prices in Europe. 7th Edition, March 2008.
  3. Stolarczyk A. Fereniec M.: Poziom cen wybranych powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej. Raport 2. SPIII.1 wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku. Warszawa, wrzesień 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu