BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności)
Tytuł
Kierunki rozwoju rynku usług pocztowych na tle zaobserwowanych zmian wybranych parametrów w Polsce i w krajach wspólnoty w latach 2001 - 2007
The Directions of Postal Services Market Development Relating to the Selected Parameters Changes in Poland and European Countries in 2001 - 2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 465-478, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe
Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że ustanowienie III Dyrektywy pocztowej z 20 lutego 2008 r. było znaczącym osiągnięciem w realizacji jednego z podstawowych celów polityki wobec sektora pocztowego UE, jakim jest pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, we wszystkich państwach członkowskich proces liberalizacji rynku pocztowego powinien zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. (fragment tekstu)

In this paper author shows changes of the selected parameters characterising the development of European market of postal services in 2001 - 2007. On the base of statistical data, which was published by Universal Postal Union. There is estimated total value (concerning public postal operators revenue) of EU public postal sector and the value of basic services segments, and the changes of revenue and number of letter post per inhabitant as well as the employment and their efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. ECORYS Nederland BV: Main developments in the postal sector (2006 - 2008). Final report. Rotterdam, 11 September 2008.
  2. Fereniec M., Nierebiński r., Pawlak H., Stolarczyk A.: Rozwój rynku usług pocztowych. Raport 3. SPIII.1 wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku. Warszawa, październik 2008 r.
  3. Heel B., Herve J., Ikdal A., Maas J. W., Terney L.: European Postal Landscape 2015. The Boston Consulting Group, Inc. 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu