BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności)
Tytuł
Publiczny sektor pocztowy wspólnoty - efekty postępującego procesu liberalizacji
The Public Postal Sector of the Community - The Effects of Liberalisation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 479-489, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Poczta, Sektor publiczny
State post, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z głównych motywów reformy rynków sieciowych (energetycznego, kolejowego, gazowego, pocztowego), a w szczególności ich liberalizacji, było przekonanie, że rosnąca konkurencja pobudzi innowacje procesów i usług, podniesie efektywność i spowoduje spadek cen. Generalnie, wysiłki podejmowane w celu liberalizacji, a co za tym idzie wprowadzenia konkurencji spowodowały jej wzrost tylko na niektórych rynkach. W wielu krajach członkowskich jest jeszcze daleko do osiągnięcia znaczącego poziomu konkurencji na rynkach usług sieciowych. (fragment tekstu)

In the article one introduced selected problems as liberalisation effects of the in the light both of the level of the postal market opening in European countries and of the development of competition in the main segments of the postal market. Also, CPO (the competition postal operators) employment as a part of total employment on the Community postal market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. ECORYS Nederland BV: Main developments in the postal sector (2006 - 2008), Final report, Rotterdam, 11 September 2008 r.
  2. Fereniec M., Nierebiński r., Pawlak H., Stolarczyk A.: Rozwój rynku usług pocztowych, Raport 3. SPIII.1 wraz z Załącznikiem - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku, Warszawa, październik 2008 r.
  3. Heel B., Herve J., Ikdal A., Maas J. W., Terney L.: European Postal Landscape 2015, The Boston Consulting Group, Inc. 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu