BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie
Influence of Poland's Membership in the European Union on the Changes in Labour Force in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 7(22), s. 38-49, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Siła robocza, Nakłady pracy, Zasoby pracy, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Labour force, Labour expenditures, Labour resources, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zasobach siły roboczej w rolnictwie w latach 1996-2007 pod wpływem przemian społeczno-gospodarczych oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano zmiany liczby pracujących w gospodarstwach rolnych w jednostkach AWU na tle zmian demograficznych i ekonomicznych (wielkości gospodarstw rolnych) oraz zmiany w strukturze płci i wieku użytkowników gospodarstwa rolnego. (abstrakt oryginalny)

The article shows the changes in the labour force in agriculture in the years 1996-2007, against the background of changes in demography and economy (farm size), as a result of socioeconomic changes and Poland's membership in the European Union. The fact that Poland joined the European Union has positively influenced the economic activity in agriculture and, at the same time, it has slowed down the process of transferring agricultural labour force to non-farming jobs. In 2007 a positive change in the demographic structure of farming population was recorded. Generally, between 1996 and 2007 a decline in labour force was noted, but between 2002 and 2007 a slight increase was recorded. A negative phenomenon, however, is the fact that a large portion of the labour force in individual farms remains unused. Over-intensive employment in farming may lead to both open and hidden agricultural unemployment. Structural and quantitative changes in labour force show diverse intensity in individual voivodeships. Northern Poland, where large-size farms predominate, has lower density of farming population and a larger percentage of hired labour force. Central and South-Eastern Poland, however, shows a high density of population working in farming and a high share of people in working age running family farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A. [2008]: Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 1.
 2. Bański J. [2007]: Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.
 3. Brem M. [2001]: Landwirtschaftliche Unternehmen im Transformationsprozess. Ein Beitrag zur Theorie der Restrukturierung wahrend des Übergangs vom Plan zum Markt. Shaker Verlag, Aachen.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. [2008]. GUS, Warszawa.
 5. Eurostat [2008]: Agriculture in the Union -Statistical and economic information.
 6. Frenkel I. [2007]: Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 7. Jezierska-Thöle A. [2006]: Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998. Wyd. UMK, Toruń.
 8. Karwat-Woźniak B. [2007]: Społeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych (zmiany w latach 2000-2005). IEiRiGŻ, Warszawa.
 9. Paszkowski S., Poczta W., Wysocki F. [1998]: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno spożywczego w Polsce. SGGW Warszawa.
 10. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. [2008]: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 8.
 11. Study on employment in rural areas. Final Deliverable. [2006]. SAC, May.
 12. Wiatrak A. [1996]: Przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej ludności rolniczej w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. WSP Słupsk.
 13. Woś A. [2000]: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu