BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Marek (Poczta Polska)
Tytuł
Programy naprawcze w kontekście rozważań nad docelowym modelem systemu logistyki publicznego operatora pocztowego w Polsce
Repairing Programs in Context of Considerations Over Target Model of Logistic System of the Public Post Operator in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 491-502, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Logistyka, Usługi pocztowe
Public sector, Logistics, Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszarem tematycznym artykułu będą rozważania nad docelowym modelem systemu logistyki pocztowej oraz roli i miejsca programów naprawczych w tym procesie. Obecna sytuacja publicznego operatora pocztowego w Polsce wymusiła na kierownictwie przedsiębiorstwa konieczność podejmowania działań adaptacyjnych, które warunkują przetrwanie w długim okresie i dają możliwość dalszego rozwoju. Odpowiedzą kierownictwa na zdiagnozowane nieprawidłowości są opracowane i realizowane programy naprawcze. W niniejszy artykule z uwagi na rozległość tematyki objętej programami naprawczymi zostaną wskazane te jego elementy, które dotyczą systemu logistyki pocztowej. Artykuł będzie również próbą odpowiedzi na pytanie czy programy naprawcze w zakresie systemu logistyki pocztowej pozwolą na przyspieszenie niezbędnych zmian i wpiszą się w trend obserwowany na rynku usług z zakresu TSL. (fragment tekstu)

The article represents considerations over targeted model of post ligistic in the context of repairing systems implemented by the Polish post operator and tendencies observed on the market of logistic services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Man-Gala Press, Gdańsk 1993.
 2. Blaik P., Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, Uniwersytet Opolski, Katedra Marketingu i Logistyki, oprac. K. Kołakowska; cyt. za: www.logistyka.net.pl, 2001, art. nr 2235.
 3. Cholewa Ł., Korzyści z certyfikacji SZJ, "Logistyka a Jakość", 2008., nr 5.
 4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997, 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 i 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008.
 5. Gądek-Hawlena T., Wróbel M., Poprawa jakości usług pocztowych w świetle przekształceń systemu komunikacji pocztowej publicznego operatora pocztowego.Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki, Praca zbiorowa pod redakcją, J. Woch, R. Janecki, G. Sierpiński. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 6. Grzelakowski A.S., Wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na funkcjonowanie rynków transportowych w UE (cz. 2), "Logistyka" 2009., nr 2.
 7. Kalkulacja mocno zaostrzonym ołówkiem w ręku, z P.M. Sikorskim, prezesem Stowarzyszenia Pro-Logistyka, rozmawia S. Śliwieński, "Transport i Spedycja" 2009., nr 2.
 8. Małkus T., Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", 2008., nr 5.
 9. Michalski M., Warto stawiać na logistykę, "Poczta Polska" 2008, nr 32.
 10. Nasierowski W., Zarządzanie rozwojem techniki. Warszawa: Poltext 1997.
 11. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1999.
 12. Szymczak M., Formuła 7W, ABC Logistyki. "Eurologistics". Logistyka w teorii i w praktyce 2000, nr 1.
 13. Wolffgram E., Najnowsze trendy w rozwoju logistyki. Szanse i zagrożenia rozwoju logistyki w Polsce, Materiały kongresowe nt. "Logistics 2000", oprac. K. Kołakowska; cyt. za: www.logistyka.net.pl, 2001, art. nr 2471, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2000.
 14. Wolffgram E., Proces integrowania łańcucha dostaw dotychczasowe tempo przewidywane kierunki zmian w Europie (na podstawie badań A.T. Kearney i European Logistics Association), opr. K. Kołakowska; cyt. za: www.logistyka.net.pl, 2001, art. nr 2350.
 15. Wróbel M., W poszukiwaniu lepszych rozwiązań (część pierwsza), "Poczt Polska", 2009., nr 8.
 16. Wróbel M., W poszukiwaniu lepszych rozwiązań (część druga), "Poczt Polska", 2009., nr 9.
 17. www.pracuj.pl/edukacja/logistyka-transport_10543.htm#top, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu