BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej
Analysis and Assessment of Changes in the Polish Fish Economy after Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 7(22), s. 70-79, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rybne, Gospodarstwa rybackie, Gospodarka morska, Analiza ekonomiczna
Fish processing, Fishing homestead, Maritime economy, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano zmiany, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej. Omówione zostały takie problemy, jak dostosowanie administracji rybackiej do wymagań UE, redukcja zdolności połowowej floty, rentowność rybołówstwa bałtyckiego, rozwój przetwórstwa rybnego i zmiany na rynku rybnym. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że przyszłość polskiej gospodarki rybnej zależy od rozwoju rybołówstwa dalekomorskiego i przetwórstwa rybnego. (abstrakt oryginalny)

The paper is showing changes which followed the Polish accession to the European Union in the Polish fish economy. Such problems are described as adjusting of fishery administration to the Union requirements, reduction of fishing capacity, profitability of fishery, development of fish processing industry and changes in the fish market. Based on research results is a conclusion that the future of Polish fish economy depends on development of the deep-sea fishery and the fish industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o realizacji SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" dla kraju (stan na dzień 28.12.2007 r.). Departament Rybołówstwa, MRiRW, Warszawa.
 2. Informacja o wynikach kontroli przygotowania polskiego rybołówstwa morskiego do integracji z Unią Europejską. [2004]. NIK, Delegatura w Szczecinie, Szczecin.
 3. Karnicki Z. [2004]: Narodowy Program Zbioru Danych Rybackich. Wiadomości Rybackie 11-12(124), ss. 14-15.
 4. Karnicki Z., Horbowy J., Radtke K. [2008]: Dorsz bałtycki -co nas naukowców niepokoi. Wiadomości Rybackie 1-2(161), ss. 3-8.
 5. Mizgajski M., Wiśniewski M. [2004]: Projekt SFIS (PL003.08.02). Comarch, Poznań.
 6. Pieńkowska B. [2004]: Badania ekonomiczne rybołówstwa i przetwórstwa rybnego po akcesji do Unii Europejskiej. Wiadomości Rybackie 11-12(124), ss. 15.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25-32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r. [2008].
 8. Sprawozdanie z badań ekonomicznych rybołówstwa morskiego i przetwórstwa rybnego za 2005 rok przewidzianego w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2005. [2006]. MIR, Gdynia.
 9. Sprawozdanie z badań ekonomicznych rybołówstwa morskiego i przetwórstwa rybnego za 2006 rok przewidzianego w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2006. [2007]. MIR, Gdynia.
 10. Styczek D. [2008]: Polska chce odbudować flotę dalekomorskich trawlerów. Dziennik 21 stycznia 2008 roku.
 11. Szostak S. [2007]: Wyniki gospodarki rybnej w 2006 roku. [W:] Morska Gospodarka Rybna w 2006 roku. MIR, Gdynia.
 12. Szostak S. [2008]: Wyniki gospodarki rybnej w 2007 roku. [W:] Morska Gospodarka Rybna w 2007 roku. MIR, Gdynia.
 13. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 roku o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. [2004A]. Dz. U. nr 34, poz. 291.
 14. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie morskim. [2004B]. Dz. U. nr 62, poz. 574.
 15. Zieziula J. [2001]: Polska gospodarka rybna w okresie transformacji (1990-2001). Teoria i praktyka. MIR, Gdynia, ss. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu