BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicki Ludwik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym
Competition from Foreign Varieties in the Polish Seed Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 7(22), s. 143-153, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Nasiennictwo, Konkurencja międzynarodowa, Rynek
Crop production, Seed, International competition, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zmian znaczenia zagranicznych odmian roślin na polskim rynku nasiennym. Analizą objęto okres lat 1996-2008. Określono udział odmian zagranicznych w ogólnej liczbie odmian, a także udział tych odmian w powierzchni reprodukcji nasiennej. W analizowanym okresie udział odmian zagranicznych dynamicznie wzrastał z 5% w 1996 r. do 38% w 2008 r. Największe znaczenie miały one w takich gatunkach jak jęczmień ozimy i jary, pszenica ozima i ziemniaki, w których ich udział przekraczał 40%. Największy wzrost konkurencji odmian zagranicznych zaobserwowano po 2004 r., od kiedy możliwe stało się oferowanie w Polsce odmian nie wpisanych do polskiego rejestru odmian, ale wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian. Kreacje polskich hodowców zachowały dominującą rolę w takich gatunkach jak pszenżyto, żyto, owies i pszenica jara. Szybko postępujący i duży wzrost udziału odmian zagranicznych może doprowadzić do zapaści w polskiej hodowli, gdyż wielkość sprzedaży nasion jest podstawą do naliczania opłat finansujących prace w przedsiębiorstwach hodowlanych. Jednocześnie musi następować koncentracja hodowli pozwalająca na skonsolidowanie środków na hodowlę i marketing nasion. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present how the plant varieties of foreign origin changed their share in the Polish seed market before and after EU accession. Changes in the period 1996-2008 were analyzed. They show that the number of foreign varieties of agricultural species increased significantly. In 1996 the share of foreign varieties was only 5% and it rose rapidly up to 38% in 2008. The foreign varieties play an important role in the Polish seed market, their share exceeding 40% in such species as winter and spring barley, winter wheat and potato. The inflow of foreign varieties was especially high after Poland's EU accession in 2004, because since then offering CCA varieties in the Polish market have become possible. Polish varieties are still dominant in such species as triticale, rye, oat and spring wheat. The quickly increasing share of foreign varieties in Polish agriculture may cause problems with financing plant breeding activities in Poland because of lowering the amount of license fees. Polish enterprises in the plant breeding sector must concentrate their experimental and marketing activities to cope with the competition from foreign breeders. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczmal K. [2008]: Jutro polskiego sektora nasiennego - przewidywane zmiany wraz z modelem naukowego wsparcia. Hodowla roślin i nasiennictwo nr 2, ss. 27-37.
  2. Duvick D.N. [2005]: The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea Mays L.). Advances in Agronomy, t. 86, ss. 83-145.
  3. Marciniak K. [2008]: Polska hodowla roślin w roku 2008. Hodowla Roślin i nasiennictwo nr 4, ss. 14-16.
  4. Runowski H. [1997]: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Szymczyk R. [2004]: Efektywność hodowli roślin i jej znaczenie dla produkcji roślinnej. Wiadomości odmianoznawcze, z. 79.
  6. Wicki L. [2008a]: Finansowanie hodowli roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5 (XX), ss. 182-193.
  7. Wicki L. [2008b]: Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków. Roczniki Nauk Rolniczych seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 95, z. 2, ss. 48-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu