BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkowiak Ryszard (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność organizacji w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur
Corporate Social Responsibility in Warmia and Mazury Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 529-535, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań jest poznanie opinii o stanie wiedzy i postrzeganiu działań społecznie odpowiedzialnych, szczególnie w obszarze informacyjnym, wśród pracowników i kierowników wybranych jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej oraz podmiotów biznesowych z branży informatyczno - telekomunikacyjnej zarejestrowanych w województwie warmińsko - mazurskim. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania głównego: jaki jest stan wiedzy o działaniach społecznie odpowiedzialnych, i czy w badanych organizacjach takie działania są podejmowane? W celu rozwiązania tego problemu w postępowaniu badawczym poszukiwano odpowiedzi na poniższe pytania szczegółowe: - jaki jest stan wiedzy o CSR wśród pracowników i kierowników? - czy w opinii pracowników i kierowników, w działaniach organizacji w których pracują, jest miejsce na etykę? - jakie miejsce, wśród innych działań, zajmują działania informacyjne? - jakie działania są ważne dla przyszłości organizacji?(fragment tekstu)

Each information society participant has a right to get reliable information. However, there are information gaps among social life participants. Socially responsible actions might be one of the contemporary method to reduce this gap, requiring at the same time creation of information networks between economic entitles and their claimants. Effectiveness of these information networks is determined by the application of corporate social responsibility concept. Within this context, basing on the example of selectively chosen organizational unit of Poczta Polska and IT sector, management and staff opinion on social responsibility knowledge and practices has been presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gasparski W., Lewicka - Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (2004). Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Wstępny raport z badań. Wyd. IFiS PAN - Centrum Etyki Biznesu WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  2. Obłój K. (1999), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
  3. Pisz Z., Rojek - Nowosielska M. (red.). (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Prace Naukowe Nr 5 (1205) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Rok B. (2008). Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport ze spotkań z interesariuszami. Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu