BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ważna Liliana (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Ocena wdrożenia zintegrowanego rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym
An Evaluation of Implementation of Integrated Computer System Supporting Knowledge Management in a Medium-Sized Manufacturing Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 537-546, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy informatyczne, Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Information integrated system, Integrated Management System, Knowledge management, Small business, Production enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie metody oceny planowanego wdrożenia przykładowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą, jakim jest zintegrowany system ERP z funkcjonalnością APS. Metoda dedykowana jest producentom i konsultantom oprogramowania tego typu i wspomaga pokonywanie, występujących w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, problemów z ich akceptacją.(fragment tekstu)

There is presented in the paper a conception of an efficiency evaluation of exemplary knowledge management support system implementation in a medium-sized manufacturing company. It takes into account present state of enterprises preparation with implementation constraints as well as uncertain terms and uses data from the earlier implementation of the given system with adoption of fuzzy modeling and inference.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P., Systemy klasy ERP a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, rozdz. 20, s.195-201.
  2. Günther H. O., Tempelmeier H., Produktion und Logistik (5. Aufl.) Berlin: Springer 2003.
  3. Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
  4. Maciejec L., System ERP konfrontacja potrzeb i możliwości, CIO Magazyn dyrektorów IT, 3/2005.
  5. Patalas J., Modelowanie i ocena efektywności wdrożenia systemów ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach za pomocą metody GMDH, rozprawa doktorska, Warszawa 2006.
  6. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna EXIT, Warszawa 1999.
  7. Róg P., Wielokryterialna i wielopoziomowa ocena efektywności inwestycji finansowych w warunkach niepewności, Politechnika Częstochowska.
  8. Skyrme, D., Knowledge management: making sense of an oxymoron. (Management Insight, 2nd series, no 2), 1996, Dokument online http://www.skyrme.com/- insights/22km.htm (ostatnia wizyta 14.04.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu