BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Franciszek (Instytut Łączności, Warszawa)
Tytuł
Charakterystyka zmian na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej
Characteristics of Changes on the Eu Electronic Communications Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 559-573, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarka, Gospodarka sieciowa
Knowledge-based economy, Economy, Network economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komunikacja elektroniczna należy do podstawowy instrumentów kształtowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wiedzy w Unii Europejskiej. Wynika to z jej uniwersalizmu w życiu gospodarczym i społecznym. Specyficzna pozycja komunikacji elektronicznej rodzi podwyższone zainteresowanie tą dziedziną gospodarki w organach Wspólnoty oraz państw członkowskich. Przejawia się to między innymi w stworzeniu specjalnego otoczenia prawnego dla działalności w tym sektorze, które charakteryzuje się znacznie większym rygoryzmem kontroli ze strony administracji unijnej i państw członkowskich, aniżeli ma to miejsce w innych gałęziach gospodarki. (fragment tekstu)

The presented paper discusses main changes on the electronic communications market as they have evolved since the beginning of the public telecommunication liberalisation process in the Western Europe. Based on the cited data it has been concluded that electronic communications market is in the development phase both in the infrastructure and service areas. However, analogue fixed telephony market looses its importance in the voice service segment and the EU habitants have universal and price acceptable access to mobile services, which leads to the weakening of incumbents' position on the voice market. This combination suggests that current electronic communications market regulations, stemming from the early days of demonopolisation and fixed line analogue telephony predominance, need re-thinking in order not to become an obstacle to new investment initiatives and introduction of innovative service solutions. In particular the following aspects must undergo critical analysis: supremacy of service competition, automatic obligatory remedies put on dominant operators and oligopoly on electronic communication market, and scope of universal service too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008. Communications Committee, Working Document, COCOM08-41 final, Brussels, 28.11.2008, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/cocom1/home
  2. Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive). OJ L 108, 24.04.2002.
  3. EC moots powers to open closed NGA-network designs. Telecom Markets, 2008, No. 576.
  4. Facts & Figures about European Telecoms Operators, 3rd edition, September 2008, ETNO, www.etno.be
  5. Kamiński F.: Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 1-2.
  6. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE oraz Streszczenie propozycji reform z 2007 r. KOM(2007) 696 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007. http://ec.europa.eu/ information_society/policy/ecomm
  7. Regulator jest gorszy niż kryzys. Z Maciejem Wituckim, prezesem Telekomunikacji Polskiej, rozmawia Łukasz Dec. Rzeczpospolita, 8.12.2008 r.
  8. Towards a dynamic European economy - Green Paper on the development of the common market for telecommunications services and equipment. COM (87) 290, Brussels, 30 June 1987.
  9. Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (przedstawiona przez Komisję), {SEK(2007) 1472}, {SEK(2007) 1473}, KOM(2007) 697 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu