BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza funkcjonalności i prognozowane kierunki rozwoju systemów informatycznych klasy CRM
Analysis of Funcionality and Forecasted Directions of CRM Systems Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 667-678, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Computer system, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza głównych czynników technologicznych wskazuje, że kierunek rozowju systemów klasy CRM będzie zbliżony (a w wielu obszarach identyczny) jak kierunki rozowju innych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (systemów klasy ERP). Decydujące znaczenie dla rozwoju systemów CRM będzie miał rozwój systemów zarządzania bazami danych, który umożliwi implementację zaawansowanych hurtowni danych, stanowiących najistotniejszy element w architekturze systemów CRM, rozwój technologii webowych umożliwiających tworzenie wydajnych i funkcjonalnych aplikacji w modelu ASP oraz rozwój technologii mobilnych.(fragment tekstu)

In recent years CRM class IT systems have become very popular management support tools. The market offer of systems of this class is very rich - on the Polish market recognised western and Polish software vendors offer their products. The systems being offered vary in functionality, hardware and system specification as well as price. Meanwhile, as studies indicate, only 42% of users of this class systems are fully satisfied with their tools, and most users state that CRM systems have brought along only partial success and have had limited effect on the company's business performance. This negative assessment forces CRM class system designers to perform a critical analysis of the solutions currently being offered as well as implement modern IT solutions in newly created products. The forecast directions of CRM system development is their integration with data warehouses, availability of functionalities related to advanced Bussines Intelligence type data analyses as well as advanced cooperation with mobile devices. Another often indicated direction is availability of CRM class tools in the ASP model. In the study, on the basis of the author's studies, expected development directions of CRM class systems will be described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyche J., CRM. Relacje z klientami, OnePress, Warszawa 2002.
 2. Raport : Wdrożenia CRM w Polsce, M. Stanusch, Process4E SA, Warszawa 2006.
 3. Perenc J., Cyran Dembińska I., Hołub J., Ku zrozumieniu CRM, Szczecin 2005.
 4. Buchnowska D., CRM Strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 5. Todman Ch., Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientem (CRM), WNT, Warszawa 2003.
 6. Simon A., Sheffer S., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 7. Emmett S., Warehouse Management How to Minimise Cost and Maximise Valu, John Wiley and Son, London 2005.
 8. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Systemy Business Intelligence, PWN, Warszawa, 2008.
 9. Norek T., Innowacyjne formy outsourcingu IT, Zalety i wady, Zeszyty Naukowe US nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Szczecin 2007.
 10. Grudzewski W., Hejduk I, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 11. www.ncc.co.uk.
 12. www.erp-view.pl.
 13. www.crm.pl.
 14. www.crmchrome.
 15. www.crm.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu