BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hrynicki Wojciech Mateusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Dopuszczalność nadawania imion w systemie prawa niemieckiego na tle wybranego orzecznictwa sądowego
Admissibility of Giving Names in the System of German Law on Background of Chosen Courts' Judicial Decisions
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 140-156, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Prawo administracyjne, Orzecznictwo sądu, Akta osobowe
Self-government administration, Administrative law, Judicial decision, Personal files
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Rozważania w przedmiocie dopuszczalności nadawania imion w systemie prawa niemieckiego zacząć należy od stwierdzenia, że niemieckie prawo administracyjne nie zawiera istotnych ograniczeń w zakresie nadawania imion dzieciom. Odpowiednikiem polskiej ustawy z 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, regulującej te kwestie, jest niemiecka ustawa Personenstandsgesetz (PStG) z 3 listopada 1937 r., obowiązująca po licznych zmianach. W oparciu o § 18 niemieckiej ustawy, urodzenie dziecka winno zgłosić się właściwemu urzędowi stanu cywilnego w ciągu tygodnia od tego zdarzenia (urodzenia martwe - w ciągu trzech dni). Na podstawie § 21 PStG do aktu urodzenia wpisuje się między innymi imiona i nazwisko dziecka, miejsce i dzień (także godzinę i minutę) urodzenia, płeć dziecka oraz dane rodziców. (fragment tekstu)

The author discusses in his article a problem of legal admissibility of giving names in the system of German law on background of numerously chosen courts' judicial decisions and moderate comparative formulation in relation to the Polish legal norms. In particular the author presents the notion of a name and tries to formulate synthetically problems occurring on the ground of giving names against the lack of normative limitations in German law in this scope. Considerations in the discussed area are contained in sev-eral subject groups, relating to: an admissible number of names, a possibility of distinguishing a man's sex in relation to a possessed name, admissibility of using ridiculing, obscene, fantastic names, borrowed from proper names and name neologisms and admissibility of using names sounding as surname as well as diminutives and abbreviations of names. Considering the men-tioned problems, the author comes to a conclusion that lack in German law of provisions in any way regulating or limiting giving names to children, causes the same great interpretation problems as extended provisions in the system of Polish law in this area. The author states that though in the system of German law a choice of name for a child is legally unlimited, legal problems originating on this background often cause a necessity of courts' intervention which however do not guarantee uniformity in the objective scope. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Elster, Namensrecht, [w:] Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, Bd. 4, Berlin, Leipzig 1927, s. 173.
 2. W. Schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964, s. 4.
 3. P. Hurwitz, Der Schutz des Namens nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich und der Reichszivilprozeßordnung, Leipzig 1907, s. 2.
 4. K. Bussmann, Name, Firma, Marke, Berlin 1937, s. 1.
 5. A. Marx, Der Schutz des Namensrechts durch § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Jur. Diss., Leipzig 1906, s. 18.
 6. W. Seibicke, Vornamen, Frankfurt a.M. 1991, s. 3.
 7. R. Weber, Der Name als Rechtsinstitut und der bürgerlich-rechtliche Schutz seines Träger gegen unbefugten Fremdgebrauch, Heidelberg 1996, s. 236.
 8. S. J. von Spoenla-Metternich, Namenserwerb, Namensführung und Namen-sänderung unter Berücksichtigung von Namensbestandteilen, Frankfurt a.M. - Ber-lin - Bern - New York - Paris - Wien 1997, s. 43
 9. H. Dörner, Timpe und die magischen Sieben - Liberalisierungstendenzen im Vornamensrecht, StAZ 1980, s. 174.
 10. G. Stuber, Die Beurkundung von Vornamen und Namen im Standesamt, Stutt-gart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden 2005, s. 86.
 11. U. Diederichsen, Der Vorname - Identifikationssymbol oder Pseudonym?, StAZ 1989, s. 367-368.
 12. W. Seiblicke, Zur Zulässigkeit des Vornamens "Luca" als weiblicher Vor-name, StAZ 1995, s. 44-45.
 13. Nowa Encyklopedia PWN 2004, tom III, s. 572-573.
 14. K. Drewello, Der Name "Alpha" als Vorname für einen Jungen, StAZ 1985, s. 43-44.
 15. H. Dörner, Zum Namensbeilegung von Phantasievornamen, StAZ 1981, s. 26.
 16. S. Korb, Der Name "Godot" als männlicher Vorname, StAZ 1997, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu