BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędrowska Ewa (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Classification of Objects on the Base of the Expected Information Value
Klasyfikacja obiektów na podstawie wartości oczekiwanej informacji
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 78-89, rys., tab., bibliogr. s. 89
Słowa kluczowe
Taksonomia struktur, Metody ekonometryczne, Badanie zjawisk ekonomicznych
Taxonomy of structures, Econometric methodology, Economic phenomenon research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano wykorzystanie wartości oczekiwanej informacji do określania stopnia niepodobieństwa struktur. Zaproponowana metoda jest jedną z wielu prób wykorzystania miar zdefiniowanych na gruncie teorii informacji do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Wartość oczekiwana informacji o transformacji obserwowanej struktury w inną, porównywaną z nią strukturą, można potraktować jako punkt wyjścia w centralnej procedurze aglomeracyjnej. Przeprowadzono klasyfikację hierarchiczną metodą pełnego wiązania powiatów województwa warmińsko-mazurskiego za względu na podobieństwo struktur podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD, a zatem wskazano na możliwość wykorzystania wartości oczekiwanej informacji w procedurach klasyfikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this paper applying the expected information value for determining the degree of dissimilarity of structures was proposed. The methodology proposed represents one of numerous attempts at employing the measures defined on the grounds of the information theory for investigating socio-economic phenomena. The expected value of information on transformation of the observed structure into another structure compared with it may be treated as the starting point in the central agglomeration procedure. The paper presents the hierarchic classification by means of full linking of counties in Warmińsko-Mazurskie voivodship according to the similarity of the structure of economic entities according to the PKD (Polish Classification of Business Activities) sections so that the possibility of employing the expected information value in the classification procedures was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen C., Wang L. 2008. Product platform design through clustering analysis and information theoretical approach. International Journal of Production Research. 46(15): 4259-4284
 2. Chomątowski S., Sokołowski A. 1984. Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2: 217-222.
 3. Grabiński T. 1984. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Seria specjalna: Monografie, 61, AE w Krakowie, Kraków.
 4. Jabłoński R., Robaszek A. 2000. Przestrzenne zróżnicowanie warunków środowiskowych w powiatach województwa łódzkiego. Seria: Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 5. Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Wyd. Dyfin, Warszawa.
 6. Roeske-Słomka I. 2008. Klasyfikacja obiektów na podstawie entropii. Wiadomości Statystyczne, 10: 22-29.
 7. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. 2009. Ed. M. Walesiak, E. Gatnar. PWN, Warszawa.
 8. Statystyczne metody analizy danych. 1999. Ed. W. Ostasiewicz. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. 1998. Ed. D. Strahl. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Theil H. 1979. Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa.
 11. Wędrowska E., Zapotoczna M. 2004. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny efektywności zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1023: 668-678.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu