BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stroińska Ewa (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), Zakrzewski Leszek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Modelowanie i optymalizacja przedsięwzięć biznesowych wspomaganych metodami sztucznej inteligencji
The Modeling and the Optimization of Business Enterprises Supported by Methods of Artificial Intelligence.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 669-680, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, Optymalizacja, Sztuczna inteligencja
Business Process Modeling, Optimalization, Artificial intelligence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Używanie metod sztucznej inteligencji w szczególności logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz nowych metod rozwiązywania problemów nieliniowych pozwala skutecznie budować systemy BI w celu budowania gospodarki opartej na wiedzy i skutecznego podejmowania decyzji. (fragment tekstu)

The article presents application of the artificial intelligence methods within the range modeling and the optimization process of the make a decision in the most of business enterprises in the modern economy based on the knowledge. There were also mentioned ideas of systems Business Intelligence together with the presentation principle of operation of expert system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cooper G.F., Herkovits E., A Bayesian metod for the introductione of probalistic networks from data, Machine Leavning 9, 1992.
  2. http://www.magazynit.pl/business-intelligence/do-2012-r.-rynek-businessintelligence- wiekszy-o-28-proc.html
  3. http://www. cmis.csiro.au/Bi/what-isBI.htm
  4. http://www. mineralmidrange.com - materiały pochodzące z rozwiązań Bi firmy Mineral Midrange.
  5. Rutkowski, L. (2005) Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja Obliczeniowa, PWN Warszawa.
  6. Tret'yakov A., Zakrzewski L., The algorithm of the global optimization based on the multilevel computational architecture, Proceedings of Artificial Intelligence Studies Vol. 3 (26)/2006.
  7. Zakrzewski, L. (2001) Metody sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie, [w:] Hołubiec J., Analiza Systemowa w Finansach i Zarządzaniu, Tom 3,IBS PAN.
  8. Zakrzewski L. and Tret'yakov A., (2006), Hybrid intelligent techniques for solving nonlinear problems, in: Scientific Bulletin of Chelm. Section of Mathematics and Computer Science 2/2006, Chełm.
  9. Zakrzewski L., (2009), Algorytmy typu globalnego do numerycznego rozwiązywania istotnie nieliniowych zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem interpolacji wyższego rzędu, IBS PAN, Warszawa (praca doktorska).
  10. Zakrzewski L., Stroińska E., (2007), Miejsce i rola człowieka w społeczeństwie informacyjnym, W: Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym, red. T. Grudniewski, J.M. Olchowik: Wydaw. PWSZ w Białej Podlaskiej PWSZ, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu