BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirecki Jacek
Tytuł
Asymetria informacji na rynkach transakcji elektronicznych
Informationsasymmetrie auf den Markten der Internettransaktionen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 625-634, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Transakcje wirtualne, Internet, Asymetria informacji
Virtual transaction, Internet, Information asymmetry
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Decydując się na działalność w Internecie należy zdać sobie sprawę, że sama sieć nie oferuje gotowych rozwiązań zawierania i finansowania transakcji globalnych. Większość transakcji, których wartość przekracza kilkadziesiąt tysięcy złotych nigdy nie zostanie sfinalizowana przez wysłanie wiadomości email, nabywca nadal chce obejrzeć i "dotknąć" produkt, a taką okazję otrzyma tylko na międzynarodowych wystawach i targach. Internet nie zlikwiduje biurokracji związanej z cłami i zróżnicowaniem lokalnych przepisów, nie zagwarantuje też, że zamówione towary zostaną dostarczone w stanie idealnym. Przedstawiona analiza rynku internetowego świadczy, że tu również występuje asymetria informacji a przytoczone argumenty świadczą iż globalna sieć internetowa nie może stanowić panaceum dla firm borykających się z problemami na tradycyjnych rynkach zbytu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brynjolfsson E., Smith M.D., Frictionless commerce? A comparison on Internet and conventional retailers Managent Science, vol. 46, 2000.
 2. Clay K., Wolff E., Prices and price dispersion on the Web: evidence from the online book industry, The Journal of Industrial Economics, vol. 46, 2001.
 3. Dolan R. J., Moon Y., Pricing and market marketing on the Internet, Journal of Interactive Marketing, vol. 14, 2000.
 4. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., Poznań 2005.
 5. Mazurek G., Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego, s. 101 w Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji. Aspekty Marketingowe, red. G.Sobczyk, UMCS, Lublin 2006.
 6. Skrzypek E., Asymetria informacji i jej wpływ na podejmowanie decyzji. Informacja - dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 7. Skrzypek E., Grela G., Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. XXXIX, Lublin 2005.
 8. Stiglitz J.E. Information and the Change In the Paradigm In Economics, American Economics Review, 2002 June.
 9. Strzyżewska M., Specyfika rynku internetowego, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003.
 10. Szyszko G., Elektroniczna gospodarka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 11. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność Decyzji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Wrzosek W., Asymetria informacji, Marketing i rynek 8/9, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu