BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artyszak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE
Results of Three Years of Applying the Sugar Market Reform in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 5-9, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Produkcja cukru, Reformy rynkowe
Sugar market, Sugar production, Market reforms
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Praca przedstawia skutki trzech lat reformy rynku cukru. W sześciu krajach zaprzestano produkcji cukru, a w wielu, w tym Polsce, znacznie ją ograniczono. Jednocześnie wyodrębniła się grupa krajów o większej produkcji niż przed reformą. Mimo że zmalały ceny detaliczne cukru, to nie spowodowało to obniżenia cen wyrobów zawierających cukier. Aby utrzymać się na rynku, zarówno cukrownie jak i rolnicy, muszą maksymalnie ograniczać koszty produkcji. (abstrakt oryginalny)

The work is presenting effects of three years of the sugar market reform. In six countries the sugar production has ceased, and in many, including Poland, it has been much limited. Simultaneously a group of countries emerged with greater production than before the reform. Even though retail prices of sugar went down it did not cause lowering prices of products containing sugar. In order to stay in the market, both sugar factories and farmers must reduce to minimum the production costs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. [2009]. GUS, Warszawa, 194 ss.
  2. Rynek cukru. Wiadomości nr 21 z 29.05.2009. [2009]. FAPA/FAMMU. Warszawa, 3 ss.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2001]. Dz. U. L 178 z 30 czerwca 2001, s. 1.
  4. Rozporządzenie Komisji(WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008, [2007]. Dz. U. L 69 z dnia 9 marca 2007 r., ss. 3-4.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009. [2008]. Dz. U. L 149 z dnia 7 czerwca 2008 r., ss. 61-62.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru. [2009]. Dz. U. L 63 z 7 marca 2009, ss. 9-10).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu