BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ewolucja e-gospodarki w Polsce- programy jej rozwoju
Evolution of E-Economy in Poland - Schemes of Its Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 635-651, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Internet, Strategia rozwoju gospodarczego, e-administracja
Information and Communication Technology (ICT), Internet, Economic development strategy, e-government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według Komisji Europejskiej inwestycje w technologie informacyjnokomunikacyjne (tzn. pośrednio w rozwój e-gospodarki) wnoszą 25% udział we wzroście PKB, (tzn. ¼ jego wzrostu) i aż 40% udział we wzroście produktywności pracy. Podobne dane, dotyczące gospodarki USA można znaleźć w Środowisko wirtualnego klienta. Warto więc stymulować rozwój e-gospodarki, e-biznesu, e-administracji, które mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy kraju i przeciwnie- wpływają hamująco na poziom depresji gospodarczej w czasach kryzysu. Pomyślna realizacja prezentowanych planów rozwoju i projektów informatycznych z pewnością przyczyni się do zmniejszenia dystansu w stosunku do wiodących w tych dziedzinach krajów UE, a także w zdecydowany sposób podniesie poziom i jakość życia społeczeństwa. Polska, aspirująca do europejskiej grupy G-6 musi sprostać tym wyzwaniom.(fragment tekstu)

The paper presents a review of fundamental schemes of social and economic development of Poland which are undergoing implementation or are supposed to be implemented and associated schemes of development of information and communication technologies (ICT) applications which stimulate the development of the domestic e-economy. The starting point of the conducted discussions is the diagnosis of the position of Poland against other European Union states with respect to the employment of advanced teleinformation technologies and their implementation in the area of e-economy. An important part of the discussions is the performed evaluation of the extent to which those schemes have been implemented, particularly as to the expected progress in absorbing the latest telecommunications and teleinformation technologies. The discussions are documented with the domestic and European factual material.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bliźniak G., Projekty teleinformatyczne w Polsce, www.mswia.gov.pl , kwiecień 2009.
 2. eGospodarka, Wiadomości, www.egospodarka.pl/36810, kwiecień 2009.
 3. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, publ. listopad 2008, www.egov.pl/index.php?/id=3688, kwiecień 2009.
 4. Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum 2009, www.insead.edu/fullreport/index.html, kwiecień 2009.
 5. Kraska M. (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce, raport 2007, wyd. Instytut Logistyki, Poznań 2008.
 6. Małachowski A., Środowisko wirtualnego klienta, Wyd. AE Wrocław, 2005.
 7. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, www.mswia.gov.pl/portal/pl256/- 4635, kwiecień 2009.
 8. Program Cyfrowa Polska, http://newsy.mystock.pl/newsy/130417.html, kwiecień 2009.
 9. Puls Biznesu, www.pb.pl/default/id=9d484b, kwiecień 2009.
 10. Sarnowski T., Stan i perspektywy rozwoju e-administracji w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (pr. mgr.), 2009.
 11. Strategia Lizbońska UE na lata 2000-2010, 3. 2000, www.pfsl.pl/- news.php?id=173, kwiecień 2009.
 12. Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej- ePolska na lata 2004-2006, 12. 2003, www.mswia.gov.pl/portal/pl/259/3876.
 13. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 14. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., raport GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/gus, kwiecień 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu