BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Bezpieczeństwo prawne transakcji (zawieranych) w internecie jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego
Rechtssicherheit der Online-Geschafte als Faktor fur die Entwicklung vom Elektronischen Handel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 679-692, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo transakcji internetowych, Handel elektroniczny, Regulacje prawne
Internet transactions security, e-commerce, Legal regulations
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Bezpieczeństwo użytkowników Internetu i jego dalsza popularyzacja wymagają bezspornie ustanowienia norm prawnych i ich modyfikowania proporcjonalnie do rozwoju technologii. By prawo w tej kwestii było spójne, niezbędne jest wprowadzenie jednakowych regulacji wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, a więc nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Prawo dopiero od niedawna (zasadniczo od połowy lat 90-tych XX wieku) zaczęło obejmować swym zakresem handel elektroniczny. Unię Europejską należy uznać za prekursora w Europie w zakresie wprowadzania regulacji prawnych mających na celu ochronę bezpieczeństwa obrotu w sieci. Dopiero na początku XXI wieku w Polsce pojawiły się regulacje prawne dotyczące transakcji elektronicznych. Polskie ustawodawstwo pozostaje pod silnym wpływem dyrektyw unijnym w przedmiotowym zakresie i stanowi ich implementację. Zasadniczo można uznać, że polskie prawo w ślad za prawem UE zapewnia jedynie minimalny poziom ochrony przy transakcjach elektronicznych. Niejednoznaczne, lakoniczne lub nieuregulowane pozostają przede wszystkim niektóre kwestie samego zawierania umów w Internecie. E-commerce jest istotną częścią współczesnego obrotu gospodarczego a brak ochrony prawnej przy transakcjach zarówno B2C jak i B2B byłby znaczącą barierą jego rozwoju. Jednakże, mimo istnienia instrumentów prawnej ochrony e-konsumenta praktyka pokazuje, że często ta ochrona bywa iluzoryczna. Przykładowo jak wynika z raportu PIH (sklepy internetowe) z 2008 r. aż 89 ze 126 skontrolowanych sklepów internetowych wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej podczas kontroli przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęstszym przewinieniem wirtualnych sprzedawców jest brak podstawowych informacji związanych z transakcjami. W większości skontrolowanych sklepów (aż 62 proc.) brakowało danych kontaktowych przedsiębiorcy, informacji o kosztach i terminie dostawy czy dotyczących reklamacji.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa nr 97/7 WE Parlamentu i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.
 2. Dyrektywa nr 2000/31 WE Parlamentu i Rady z 8 czerwca 2000 w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271).
 4. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).
 5. Chudzik M. i inni, Prawo handlu elektronicznego, Bydgoszcz-Kraków 2005.
 6. Czuba M., Marketing usług, teoria i praktyka, wyd. TARA, Katowice 2001.
 7. Kamiński A., Zagadnienia handlu elektronicznego w praktyce, Centrum Euro Info Białystok 2005.
 8. Kocot W., Wpływ Internetu na prawo umów, LexisNexis Warszawa 2004.
 9. Konarski X., Internet i prawo w praktyce, SMB Warszawa 2002.
 10. Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Lexis Nexis Warszawa 2004.
 11. Mendys W.(red.), Prawne aspekty e-biznesu, wyd. WSIiZ Rzeszów, 2005.
 12. Nowińska E., de Vall M., Komentarz do art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Lex Polonica Perfekta.
 13. Paszkowska M., Charakterystyka pochodnych źródeł prawa europejskiego w aspekcie polskiego systemu źródeł prawa ZNZE "Znacznie" nr 1/2007.
 14. Paszkowska M., Wpływ Internetu na rozwój prawnych środków ochrony e-konsumenta, Zeszyty Naukowe SCENO nr 8/ 2008.
 15. Podrecki P., (red.) Prawo Internetu, LexisNexis Warszawa 2007.
 16. Thomas S., The protection and promotion of e-commmerce, Fordham International Law Journal 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu