BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Radomska)
Tytuł
Stopa procentowa jako narzędzie regulacji gospodarki w warunkach głębokiego załamania koniunktury
Interest Rate as a Tool to Regulate Economy in the Situation of Deep Recession
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 9-16, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Stopa oszczędności, Gospodarka, Kryzys gospodarczy
Savings rate, Economy, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z podjętych powyżej rozważań na temat użycia stóp procentowych jako narzędzia oddziaływania na koniunkturę nasuwa się refleksja, że pomimo kontrowersji co do skuteczności mechanizmów stóp procentowych w oddziaływaniu na realne procesy gospodarcze, są one na tyle istotnym parametrem gospodarczym, że banki centralne powinny stosować go z rozmysłem i świadomością skutków, jakie mogą wywołać błędne decyzje w tym za8kresie. Przykładem błędnej polityki stóp procentowych wydaje się polityka prowadzona przez amerykański SFR w czasie ostatniego cyklu podwyżek tych stóp. Przyczyniła się ona niewątpliwie do kryzysu finansowego, który wstrząsnął fundamentami amerykańskiej gospodarki. Tymczasem próby wykorzystania mechanizmu stóp procentowych do łagodzenia skutków kryzysu wydają się mieć nikłe szanse powodzenia. Bardziej skuteczne w tym względzie są narzędzia bezpośredniego oddziaływania na efektywny popyt. (fragment tekstu)

Experiences of the American economy in the last len years indicate significance of central bank interest rates as a tool to affect the economic situation. A transition to the cheap money policy effected in the years 2001-2003 was an important element of support for the economic recovery after bursting of the "internet bubble" at the beginning of 2000. A relatively rapid retreat from this policy sińce mid - 2004 was a kind of shock for the American economy, a direct effect of which was a crisis in the financial market and entire economy. Attempts to ovcrcome the crisis by returning to the policy of extremely cheap money may bring about only limited effeets. Fiscal policy seems to be a more effective tool to support the recovery of economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kosztowniak: Tendencje stóp procentowych na rynkach krajów uprzemysłowionych w latach 1960-2006 i ich interpretacja. W: Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce. Red. J.L. Bednarczyk. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 88-98.
  2. Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress, July 15, 2008, s. 26-27.
  3. B.S. Bernanke: Federal Reserve Połicies in the Financial Crisis. Speech at the Greater Austin Chamber of Commerce, Austin, Texas, December 1, 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu