BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Jędrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Analiza korzyści wynikających z wdrożenia elektronicznej dokumentacji w przedsiębiorstwach
An Exploratory Study of Benefits of Electronic Documentation Adoption in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 653-666, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Dokumentacja elektroniczna, Przedsiębiorstwo
Electronic documentation, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
E-biznes (e-commerce) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów informatyki. Pojęcie elektronicznego biznesu można podzielić na wiele różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, a każdą firmę można opisać za pomocą jednej z miar określających jej zaawansowanie e-biznesowe. Niezmiernie ważny aspekt tych rozwiązań stanowi elektroniczna dokumentacja czy też oprogramowanie wspierające przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstw sektora SME. W pracy zaprezentowano podejście do zastosowania elektronicznej dokumentacji w działalności przedsiębiorstwa (nie internetowego), opisano profity, które mogą zostać uzyskane i przedstawiono wskazówki ułatwiające działanie firmy. Propozycje zostały poparte dokładnymi badaniami analitycznymi przeprowadzonymi na podstawie działania autorskich rozwiązań wdrożonych w dwóch przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)

Electronic commerce goes on dynamical development and is one of the most important part of present-day computer science. E-commerce revenue growth dramatically fast from each upcoming year. According to the survey conducted upon three small / micro - sized enterprises` employees (up to 20 persons) people remark that electronic solutions are important in fact of a company activity. Another important information is that respondents are a little bit confused and scary (doubtfulness) of electronic documentation adoption instead of traditional one. Respondents are also uncertaint of electronic commerce solutions such as web site, on-line offer. In the paper adoption of electronic documentation on small and medium - sized enterprises (SME) was presented. All positive aspect of that adoption were shown. I propose some clues that may influence on enterprise activity costing. Such suggestions were backup by accurate analytic data gathered from two companies which uses electronic documentation system from few years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. BGW - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe sp. z o.o. - http://www.bgw.pl.
 2. Daniel E., Grimshaw D., An exploratory comparison of electronic commerce adoption in large and small enterprises. Journal of Information Technology 17, p. 133- 147 (2002).
 3. Gemius S.A. E-Commerce in Poland, 2008, http://gemius.pl/pl/raporty/2008-06/03.
 4. Gemius S.A. 2006, http://www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe/2006-07-06/01.
 5. GfK Net Index, http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/173-mlninternautow- wg-gfk-net-index-wzrost-o-600-tys-fala-marzec-2009/.
 6. International Organization for Standardization, http://www.iso.org.
 7. International Organization for Standardization, ISO FAQ, http://www.iso.org/- iso/support/faqs/faqs_general_information_on_iso.htm.
 8. Klein S., The Emergence of Auctions on the World Wide Web, in: Shaw M. et al. (eds.) Handbook on Electronic Commerce, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, p. 627-645 (2000).
 9. Lee, H.G., Do Electronic Marketplaces Lower the Prices of Goods?, in: Communications of the ACM 41 (1), p. 73-80 (1998).
 10. Lesk M. Practical Digital Libraries: Books, Bytes and Bucks, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA (1997).
 11. Liang T.P., Huang J.S. An Empirical Study on Consumer Acceptance of Products in Electronic Markets: A Transactional Cost Model, Decision Support Systems, 21 (1998).
 12. McAdam R., McKeown M. Life after ISO 9000: An analysis of the impact of ISO 9000 and total quality management on small businesses in Northern Ireland, Total Quality Management, vol. 10, no. 2, p. 229- 241 (1999).
 13. Molla, A., and Licker, P., Maturation stage of e-commerce in developing countries: A survey of South African companies. Journal of IT and International Development 2(1):89-98 (2004).
 14. Musiał J., Wojciechowski A., Analiza stanu prawnego prowadzenia internetowych gier losowych: ocena wybranej aplikacji i propozycja nowej zabawy w: M.Miłosz (ed.) Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, PTI Warszawa 2008, s. 37-50.
 15. Pew Internet & American Life Project. On-line Shopping, 2008, http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP On-line Shopping.pdf.
 16. Poon, S. and Swatman, P.M.C., An exploratory study of small business Internet commerce issues. Information and Management, 35(1), 9-18 (1999).
 17. POSTER Zakład Automatyzacji, http://www.poster.net.pl.
 18. Sillince, J., Macdonald, S., Lefang, B. and Frost, B., Email adoption, use and impact within small firms: a survey of UK companies. International Journal of Information Management, 18(4), 231-42 (1998).
 19. Tolle K.M., Chen H. Intelligent Software Agents for Electronic Commerce, in: Shaw M. et al. (eds.) Handbook on Electronic Commerce, Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg, p. 265-382 (2000).
 20. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, http://www.bip.gov.pl/files/download/19/- Ustawa_o_informatyzacji_podmiotow.pdf.
 21. White B., The Impract of ISO 15189 and ISO 9001 Quality Management Systems on Reducing Errors, Vox Sanguinis, Supplement 1, Vol. 83, p. 17-20 (2002).
 22. Wojciechowski A., Musial J., A Customer Assistance System: Optimizing Basket Cost. Foundations of Computing and Decision Science (w druku), (2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu