BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Robert (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowania telematyki w integracji transportu miejskiego - doświadczenia aglomeracji katowickiej
Applying of Telematics in Urban Transport Integration - Experiences of Silesian Agglomeration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 715-726, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Telematyka, Transport miejski, Integracja komunikacyjna
Telematics, City transport, Communication integration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Aglomeracja katowicka
Katowice agglomeration
Abstrakt
Integracja transportu miejskiego jest postulatem coraz silniej artykułowanym zarówno przez stronę popytową jak i podażową systemów transportu miejskiego. Zdobycze technologiczne znajdujące wyraz w rozwoju telematyki stają się istnym czynnikiem realizacji tego postulatu. W szczególności węzłowe zagadnienie podziału strumieni finansowych (w zwłaszcza dotacji), które staje się barierą integracji na obszarach aglomeracyjnych staje się coraz bardziej podatne na wdrożenie rozwiązań akceptowalnych przez podmioty procesów integracji. Doświadczenia aglomeracji katowickiej pokazują, że w szczególności elektroniczne systemy biletowe mogą odegrać bardzo ważną rolę w rozwiązaniu tego problemu. Dla aglomeracji katowickiej szansą taką jest realizowany projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych, który pozwoli na ewidencjonowanie (w czasie rzeczywistym) informacji o wielkości przewozów realizowanych w systemie transportu zbiorowego.(fragment tekstu)

In World and in Europe a research of integration of the transport is being conducted. Managing data banks of the urban transport requires applying modern computer solutions (of telematics and Intelligent Transport Systems). Electronic systems of distribution of services of the mass transport, based on so-called e-cards are one of most often introduced at present in Poland systems of this type. Enabling financial squaring accounts is an important feature of e-cards - in it of especially subsidies which communes are assigning for financing the mass transport. he Silesian Agglomeration has great experience in this scope. In particular: in introducing complex systems of calculating the subsidy. At present in the agglomeration, a system of the electronic ticket card is being designed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dydkowski G., Tomanek R., Systemy finansowania jako czynnik integracji miejskiego i regionalnego transportu w Polsce, W: Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery, Materiały konferencyjne, IGKM, Kielce 2005.
 2. Grzelec K., Bilet elektroniczny jako instrument integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Szanse, uwarunkowania funkcjonalne i bariery, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2005, nr 86.
 3. http://www.transport.silesia.pl/default.aspx?docId=2, 10-05-2008.
 4. http://www.wasko.pl/default.aspx?docId=317, 10-11-2007.
 5. http://www.e-karta.rybnik.eu/e-karta/informacje_podstawowe/, 10-06-2008.
 6. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Do-wiosny-2009-r-powstanie-projekt-Slaskiej- Karty-Uslug-Publicznych-1853741.html, 10-04-2009.
 7. http://www.mzk.zgora.pl/index.php?bmF2PTYmbGFuZz1wbA==, 10-04-2009.
 8. Lowe D., Intermodal freight transport, Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006.
 9. Migdoł-Rogóż K., Karta miejska czy wspólny bilet, "Szlaki" 2009, nr 3.
 10. Nie tylko bilet. Wywiad z przewodniczącym zarządu KZK GOP R. Urbańczykiem, "Szlaki" 2009, nr 3.
 11. Prot F., Coopétition et management des competences, "Revue Française de Gestion" 2007, nr 176, s. 184.
 12. Śląska Karta Usług Publicznych - więcej niż bilet elektroniczny, W; spedycje.pl, 17.08.2007, http://www.spedycje.pl/logistyka/7675/slaska_karta_uslug_publicznych_ wiecej_niz_bilet_elektroniczny.html, 10-04-2009.
 13. Statut KZK GOP - http://www.kzkgop.com.pl/dzialalnosc/statut/, 8-06-2008.
 14. Sternicki J., Doświadczenia z wprowadzania systemów karty miejskiej w dużych miastach - korzyści i zagrożenia, W: Seminarium Techniczne: "Karta miejska - nowa jakość lokalnego transportu zbiorowego", Kielce 4.10.2006.
 15. Tomanek R. [red.], Ceny transportu miejskiego w Europie, AE, Katowice.
 16. Tomanek R., Ustalanie i podział dopłaty do linii transportu zbiorowego w KZK GOP, W: Metoda pomiaru łącznej, rocznej przychodowości i dochodowości każdej linii komunikacyjnej w gminach obsługiwanych przez KZK GOP oraz na liniach innych organizatorów obsługujących obszar KZK GOP, z którymi Związek ma podpisane stosowne umowy, W. Starowicz [red.], SITK, Kraków 2006.
 17. Velde D., Coordination, integration and transport regulation, W: K. J. Button, & D. A. Henscher, Handbook of transport strategy, police and institutions, Elsevie, Amsterdam, London, New York, Oxford, Paris, Shannon, Tokyo 2005.
 18. Wang Soo Fung A., Zastosowanie karty inteligentnej: od automatycznego pobierania opłat do zarządzania relacjami z klientami, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2005, nr 86.
 19. Wyszukiwarka połaczeń KZK GOP - http://rozklady.kzkgop.pl/, odsłona z 11-04- 2009.
 20. Zielona Księga "W kierunku nowej mobilności" , Bruksela 2007, COM (2007)551.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu