BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Zbigniew E. (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Tytuł
Korzyści i uwarunkowania wykorzystania e-learningu w przedsiębiorstwie
Advantages and Qualifies of Using E-Learning in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 727-733, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Przedsiębiorstwo
e-learning, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
E-learning zmienia proces szkolenia pracowników w organizacji, wpływa na budowę kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, może też budzić - jak każda zmiana - opór. Postępujący rozwój technologii informacyjnej jak i implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w szkoleniach podnosi ich efektywność, atrakcyjność i w rezultacie może przynieść przedsiębiorstwu poprawienie efektywności, postrzeganie jej jako podmiot innowacyjny podnoszący zawodowe kwalifikacje pracowników.(fragment tekstu)

Functioning and environment of an organization is a complicated system of many external variables (trends, events, markets), which makes a context of company actions. One of factors influencing the way of company functioning are new technologies, which enables implementation of systems allowing increase of effectiveness. A tool using new technologies and IT infrastructure is e-learning, changing a way of organization performance and realization of projects linked to an organizational progress - employee training. The aim of these paper is to answer the question: how e-learning influences corporation processes and functioning of modern company?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. Sroka H., Stanek S., Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
  3. Stankiewicz J., Kwiatkowski P., E-learning a rozwijanie kapitału intelektualnego organizacji, W: Multimedia w biznesie, pod red. L. Kiełtyka, Zakamycze, Kraków 2003.
  4. Plebańska M., E-learning a innowacyjność przedsiębiorstw, [on-line], 18.04.2009, http://www.assecobs.pl/ASSECO/pl/1265/.
  5. Hendzel D., E-learning w organizacji uczącej się, [on-line], 18.04.2009, http://eedukacja. net/trzecia/_referaty/28_e-edukacja.pdf.
  6. Abc e-learningu, [on-line], 18.04.2009, http://www.e-sgh.pl/abc.php.
  7. Blended learning, [on-line], 18.04.2009, http://pl.wikipedia.org/wiki/Blended_- learning.
  8. Raport prac badawczych i analitycznych w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w województwie podlaskim, potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii, [on-line], 18.04.2009, http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/063F72F1-B43C-4B7B- 9042-9AF7C6AC724B/0/Raoprt_czesc02_v10a.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu