BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Jakość dostępu i umiejętności użytkowników - nierozpoznane elementy wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym
The Quality of Access and Users' Abilities - Unrecognized Elements of Digital Divide in the Society of Information
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 97-109, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Interdyscyplinarność, Społeczeństwo informacyjne, Użytkownicy informacji, Użytkownicy internetu
Interdisciplinarity, Information society, Users of information, Internet users
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem wielowymiarowego nierównego dostępu to zjawisko interdyscyplinarne, dotyczące przede wszystkim społecznych podziałów - tak widzi je np. jeden z czołowych współczesnych jego badaczy, M. Castells. Różnice w tym dostępie nie tylko mają przekładać się na nierówności społeczne, ale wywoływać społeczne upośledzenia. M. Castells nie ma pod tym względem wątpliwości: "odłączenie od Internetu lub połączenie powierzchowne jest równoznaczne z marginalizacją w globalnym systemie sieciowym". Dostępem bowiem cieszą się przede wszystkim osoby wykształcone, o wyższym statusie majątkowym, młodsze, mężczyźni i mieszkańcy miast. Tworzą grupę określaną mianem "digerati" - beneficjentów niezwykłego sukcesu nowych technologii informatycznych. Termin ten użyty po raz pierwszy przez G. Gildera opisuje nowo powstającą elitę "wysoko wykształconych osób w przetwarzaniu i manipulacji informacją cyfrową". Są nim także określani liderzy opinii promujący wizję transformacji społecznej związanej z Internetem i technologią cyfrową oraz wszyscy określani jako mający wpływ na społeczności cyfrowej technologii. Pozostający poza tymi grupami są większym bądź mniejszym stopniu cyfrowo wykluczeni, którzy są nie tylko we współczesnym rozumieniu pozbawieni fizycznego dostępu do nowych technologii, ale także nie korzystający w pełni z potencjalnych możliwości, jakie dostęp taki niesie. To wykluczeni na "różnych poziomach", zwłaszcza pod względem umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z zasobów Internetu.(fragment tekstu)

Present-day development of the society of information is accompanied by research regarding various dimensions of digital divide. This is not only in the means of the lack of physical access to, e.g. the Internet, but also in the means of a certain range of levels of exclusion related especially to abilities, manner of use of network stocks, knowledge and language competence and the quality of access in general. These issues are still unidentified and possible conclusions are not enough to make advanced generalizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez R.M., Hall T.E., Point, click, and vote, Brookings Institution Press Washington 2004.
 2. Castells M., Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 3. Couldry N., New Media for Global Citizens? The Future of the Digital Divide Debate, "Brown Journal of World Affairs" 2007.
 4. DiMaggio P., Hargittai E., Celeste C., Shafer S., From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality, Report prepared for the Russell Sage Foundation.
 5. DiMaggio P,. Hargittai E., Neuman W., Robinson J., Social implications of the internet, "Annual Review of Sociology" 2001/ 27.
 6. Drabowicz T., Nierówności cyfrowe - nowy wymiar zróżnicowania społecznego [w:] Klebaniuk J., Fenomen nierówności społecznych Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 7. Dwivedi Y.K., Papazafeiropoulou A., Choudrie J., Handbook of Research on Global Diffusion of Broadband Data Transmission, Idea Group Inc (IGI), Heershey - New York 2008.
 8. Ferro E., Gil - Garcia J.R., Helbig N., Digital divide and broadband acces, [w:]. Dwivedi Y.K., Papazafeiropoulou A., Choudrie J., Handbook of Research on Global Diffusion of Broadband Data Transmission, Idea Group Inc (IGI), Hershey - New York 2008.
 9. Flamm K., Chaudhuri A., An analysis of the determinants of broadband Access, Proceedings of the 33th Telecommunications Policy and Research Conference, Darlington 2005.
 10. Fong E., Wellman B., Kew M., Wilkes R., Correlates of the Digital Divide: Individual, Household and Spatial Variation. University of Toronto 2001.
 11. Fransman M., Global Broadband Battles, Stanford University Press 2006.
 12. Gordon R.G., Ethnologue. Languages of the World. http://www.ethnologue.com/.
 13. Hafiz H,, The Myth of Media Globalization, Polity Press, Cambridge 2007.
 14. Hargittai E., Second - Level Digital Divide: Differences in People's Inline Skills, "First Monday" 2002.
 15. Hargittai E., Serving Citizens Needs: Minimizing Online Hurdles to Accessing Government Information, "IT & Society" 2003/ 1.
 16. Hargittai E., Hinnant A., Digital Inequality: differences in young adults' use of the Internet. Communication Research 2008.
 17. Horrigan J., Rainie L., The broadband difference: How online behavior changes with high-speed Internet connections, Pew Internet and American Life Project, Washington 2004.http//:www.pewinternet.org.
 18. Mossberger K., Kaplan D., Michele G.A., Going Online Without Easy Access: A Tale of Three Cities, "Journal of Urban Affairs"2008.
 19. Mossberger K., Tolbert C.J., Stansbury M., Virtual inequality: Beyond the Digital Divide, Georgetown University Press, Washington D.C., 2003.
 20. Norris P., Digital divide, Civic engagement, information poverty and the Internet worldwide, Cambridge University Press, New York 2001.
 21. Norris P, The Digital Divide, The Information Society Reader. Frank Webster (red.), Routledge, New York 2004.
 22. Tien F.F., Fu T.T., The correlates of the digital divide and their impact on college student learning, "Computers and Education.
 23. Tyner K., Beyond Boxes and Wires, "Television & New Media" 2003, vol.4, no. 4.
 24. Van Dijk J., Hacker K., The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon, The Information Society 2003/19.
 25. Vie S., Digital Divide 2.0: "Generation M" and Online Social Networking Sites in the Composition Classroom, "Computers and Composition" 2008.
 26. Warschauer M., Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, MIT Press, Cambridge 2003.
 27. Wilson E.J., Closing the Digital Divide: An Initial Review, The Internet Policy Institute, Washington, 2000.
 28. Wosińska W., Oblicza globalizacji, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu