BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczak-Gas Janina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce
Entwicklungspolitik der Informationsgesellschaft in EU und Polen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 67-82, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Rozwój, Społeczeństwo informacyjne
Development, Information society
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W UE od czasu opublikowania słynnego Raportu Bangemanna w 1994 roku, sukcesywnie wzrasta zainteresowanie problematyką społeczeństwa informacyjnego. W latach 90-tych XX wieku główną przyczyną wzrostu zainteresowania zagadnieniami SI w Unii Europejskiej była luka w rozwoju gospodarczym między UE a USA i Japonią. Obecnie aktywne działania w zakresie rozwoju SI wynikają z tego, iż we współczesnej globalnej gospodarce społeczeństwo informacyjne jest kluczem do nowoczesności, konkurencyjności światowej, dobrobytu, aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, itd. UE dostrzegła, iż społeczeństwo informacyjne ma istotny wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki, funkcjonowanie administracji oraz warunki życia obywateli. Dlatego też od drugiej połowy lat 90-tych XX w. zarówno instytucje UE, jak i kraje członkowskie prowadzą wielopłaszczyznowe działania w zakresie rozwoju SI. Z różnych inicjatyw powstało wiele raportów, analiz oraz dokumentów strategicznych. W Polsce o społeczeństwie informacyjnym zaczęto mówić od 1991 r. W latach 90-tych XX w. nie powstały jednak żadne dokumenty o charakterze prawnym lub politycznym, które wspierałyby budowę społeczeństwa informacyjnego. Zmiany nastąpił w lipcu 2000 r., kiedy to Sejm RP podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego i zobowiązał Rząd do podjęcia działań sprzyjających jego rozwojowi. Od końca 2000 r. można więc zauważyć wiele pozytywnych zmian w systemie prawnym i w polityce rządu, które sprzyjają rozwojowi SI w Polsce. Analiza danych statystycznych wskazuje jednak, że mimo wzrostu aktywności państwa, poziom rozwoju SI w Polsce jest nadal niższy niż w większości krajów członkowskich UE. Z przeprowadzonej charakterystyki polityki rozwoju SI oraz innych źródeł36 wynika, że rozwojowi SI w Polsce bardzo często szkodził brak przekonania i długofalowej wizji wśród decydentów, że jest on podstawą długoterminowego rozwoju społecznego i gospodarczego, przyspieszenia przemian cywilizacyjnych oraz dogonienia wysoko rozwiniętych państw. W celu poprawy tych słabych wyników oraz eliminacji barier rozwoju SI w grudniu 2008 r. Rząd przyjął dokument "Stratega rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r.", która wyznacza kierunki strategiczne i określa cele, których realizacja zmierza do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku 2013. Pozostaje mieć nadzieję, że polityka rządu w zakresie SI będzie aktywna i skuteczna, że szanse i perspektywy, jakie stwarza obywatelom strategia przyjęta w 2008 r. oraz idea SI, będą mogły być jak najszybciej wykorzystane, a efektem tego będzie wzrost rozwoju SI w Polsce.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu