BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostalecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Geneza kryzysu na rynku kredytów SUBPRIME
The Origin of SUBPRIME Credit Market Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 59-65, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Kryzys azjatycki, Kryzys finansowy, Kredyt
Asian crisis, Financial crisis, Credit
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Natężenie występowania kryzysów finansowych, jakie możemy obserwować od połowy lat dziewięćdziesiątych, łączone jest z dynamicznymi przemianami rynków finansowych związanych ze zjawiskami globalizacji, deregulacji czy liberalizacji finansowej. Zaburzenia na rynkach finansowych, jakie miały miejsce w przeszłości, pokazały, że skutki wybuchu kryzysu wykraczają daleko poza kraj, w którym kryzys wystąpił, przyczyniając się do występowania kryzysów o charakterze regionalnym (np. kryzys w krajach Ameryki Łacińskiej czy kryzys azjatycki)1. Obecnie występujący kryzys finansowy, zapoczątkowany zaburzeniem na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych, pokazał jednak, że skutki kryzysu mogą przenikać jeszcze dalej, obejmując swym zasięgiem praktycznie całą gospodarkę światową. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn wybuchu kryzysu na rynku kredytów o obniżonej jakości w Stanach Zjednoczonych, który rozprzestrzeniając się na inne kraje stał się kryzysem o charakterze globalnym, powodując dotkliwe skutki dla całej gospodarki światowej. (fragment tekstu)

The main aim of the article is to present the origin of the subprime mortgages crisis, which is considered as a most serious and severe crisis since Great Depression. The crisis broke out on the subprime mortgage market in the United States in the 2007/2008 rapidly deteriorating banks financial situation and since that time has managed to spill over, affecting the whole economy and resulting in global recession. The most important causes of subprime mortgages crisis outbreak were as follows: rapid deterioration in mortgage market, especially subprime, resulting from rising policy interest rates after prolong period of its low level, lax oversight, relaxation of normal standards of prudent lending and last but not least, securitization which enabled to spread it across the world via financial derivates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Ostalecka: Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania. Difin, Warszawa 2009.
  2. J. Whitehead: Global Economic and Financial Crisis: Origins, Responses and Onguing Challenges for New Zealand. Speech on 15 Dec 2008 Auckland, s. 2.
  3. A. Drewicz-Tułodziecka, Ocena ewentualnych analogii i skutków kryzysu subprime w USA na polskim rynku kredytów hipotecznych, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008, s. 2.
  4. L. Ellis: The housing meltdown: Why clicl it happen in the United States? "BIS Working Papers" No 259, Bascl 2008.
  5. Ch.Noyer: Sonie thoughts on the crisis. Speech by Mr Christian Noyer, Governor of the Bank of france, at Paris-Europlace, Tokyo, 18 November 2008, "BIS Review" 130/2008, s. 1.
  6. L. Pawłowicz: Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych - lekcje dla Polski, http://www.rf.edu.pl.
  7. B. Eichengreen: Origins and Responses to the Crisis. University of California, Berkeley, October 2008, s. 1
  8. M.D. Bordo: An Historicał Perspective on the Crisis of2007-2008. NBER Working Paper No. 14569, National Bureau Of Economic Research, Cambridge 2008, s. 3.
  9. Ch. Noyer: A wiew of financial crisis. Speech by Mr Christian Noyer, Governor of the Bank of France, at the Hearing before the Finance Comniission of the Assemblee nationale, Paris, 7 October 2008 (updated 15 October 2008) at Paris-Europlace, "BIS Review" 129/2008, s. 1.
  10. W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 37-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu