BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluszak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie euro w działalności depozytowej i kredytowej systemów bankowych nowych państw członkowskich unii europejskiej i kandydujących do Unii Europejskiej
The Importance of Euro in the Banking Systems of the New EU Member States and Accession Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 66-73, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Euro, Depozyt bankowy, Kredyt, System bankowy
Euro, Bank deposit, Credit, Banking system
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Od dnia 1.01.1999 roku do dnia 1.01.2009 roku szesnaście państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wprowadziło wspólną walutę euro1. Państwa te stanowią obszar euro. Narodowe banki centralne (nbc) tych państw wraz z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) tworzą eurosystem. W okresie dziesięciu lat swojego funkcjonowania euro zdobyło już ważną pozycję na międzynarodowym rynku pieniężno-kapitałowym i walutowym. W literaturze uznaje się euro za walutę międzynarodową, ponieważ spełnia funkcje pieniądza nie tylko na obszarze, na którym jest emitowane, ale także poza jego granicami. Współcześnie poza obszarem euro wspólna waluta europejska stanowi zwornik systemu kursu stałego w dwudziestu sześciu państwach członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i czterech uniach walutowych tworzonych przez te państwa na świecie, co sprzyja spełnianiu funkcji pieniądza przez euro poza jego granicami. (fragment tekstu)

The aim ofthe paper is to evaluate the importance of Euro in the banking systems of the new EU member states and accession countries. Four of these states belong to the EMU and others plan to be EU or EMU members in the near futurę. Ali these states absorb the most of European eommon currency. Basic indicators illustrating the importance of Euro in the banking systems of these states are presented. This analysis indicates that euro-denominated bank deposits and bank loans in the new EU member states and accession countries are inereasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Knakiewicz, G. Paluszak: Mechanizm regulacji płynności w eurosystemie. [W:] Współczesny pieniądz w teorii i praktyce. Red. Z. Knakiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 48-49
 2. Z. Knakiewicz: Teoretyczne podłoże kreacji i regulacji euro. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, rok LXVI, z. 4, s. 141-142.
 3. L. Oręziak: Euro - pieniądz międzynarodowy. Europejska integracja monetarna od A do Z.. "Bank i Kredyt" 2008, nr 1, s. 4-5
 4. L. Oręziak: Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 114 i K.
 5. Euro w roli waluty międzynarodowej. "Bank i Kredyt" 1998, nr 12, s. 49.
 6. M. Jurek: Cechy, przesłanki i warunki stosowania systemów kursowych. [W:] Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 107-109.
 7. Z. Knakiewicz: Problemy kreacji pieniądza i regulacji obiegu pieniężnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LX, z. 3-4, 1998, s. 172-173.
 8. G. Paluszak: Euro - szansa czy zagrożenie dla tożsamości w procesie europejskiej integracji walutowej i politycznej. [W:] Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości. Red. J. Mikułowski- Pomorski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 198-200.
 9. A. Janc: Sektor bankowy w procesie zmian systemowych. Europa Środkowa i Wschodnia: początek zmian. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997
 10. A. Janc: Bankowość krajów tworzących gospodarkę rynkową. Europa Środkowa i Wschodnia: kontynuacja reform. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998
 11. A. Janc: Modern Banking In Transition Economies of Central and Eastern Banking. The Poznań University of Economics, Poznan 2004, s. 85-203
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu