BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skopowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nadzór bankowy w Unii Europejskiej a systemy raportowania banków
The Reporting Systems of Banks in the Context of the EU Banking Supervision
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 74-80
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Nadzór bankowy, Raportowanie
Bank supervision, Reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konieczność nadzorowania instytucji kredytowych nie budzi najmniejszych wątpliwości niezależnie od kraju, w którym instytucje te działają. Nie oznacza to jednak, że istnieje consensus w kwestii rozwiązań szczegółowych w zakresie tego nadzoru. Wątpliwości może budzić przykładowo to, który kraj - macierzysty czy goszczący - powinien nadzorować daną instytucję kredytową działającą transgranicznie (home v.ę. host country contro!). Różne są modele umieszczenia nadzoru bankowego w strukturach organów państwowych - kompetencje te może posiadać bank centralny lub oddzielna instytucja nadzorująca. Ponadto instytucji nadzorujących instytucje kredytowe może być wiele i mogą dzielić się kompetencjami, a z drugiej strony instytucja nadzorująca może być wspólna dla różnych instytucji finansowych. Co więcej, poszczególne kraje wymagają od nadzorowanych instytucji kredytowych rozmaitych raportów, czy to na potrzeby wyznaczania adekwatności kapitałowej, czy oceny sytuacji finansowej banków, czy wreszcie w ramach statystyki pieniężnej i bankowej niezbędnej do prowadzenia polityki pieniężnej. Minionych dziesięć lat, choćby ze względu na fakt przyjęcia wspólnej waluty euro, przyniosło wiele zmian w tym zakresie w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie zostało poświęcone krótkiej prezentacji i ocenie obecnych rozwiązań dotyczących nadzoru bankowego. (fragment tekstu)

Analyzing the results of introducing in the European Union two different reporting systems - COREP (Common Reporting related to Capital Adequacy Directive) and FINREP (Financial Reporting) it is possible to make some comments related to the efficiency of the banking supervision framework. The first is that, when the project is introduced on a voluntary basis it's effects are not satisfactory (FINREP in general). The second comment is, when supervision allow many national modifications to the reporting system, just like in the FINREP non-core information, result is that the information is not comparable at the EU level. But on the contrary, when the reporting system is introduced on the obligatory basis and without serious national discretions, like COREP, information is much more comparable. Unfortunately decentralization of the banking supervision in the EU and the lack of the C-EBS powers to impose banking supervision solutions are the obstacles almost impossible to avoid. That is the main reason why the efficiency of the part of banking reporting systems in EU is limited. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Rynek papierów wartościowych strefy euro. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 84 89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu