BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Marian (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Żukowska Helena (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie sytuacją kryzysową w systemie finansowym
Crisis Management in Financial System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 106-113
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Kryzys finansowy
Management, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy to brak zdolności systemu finansowego do: realizacji postawionych przed nim funkcji, realizowania transakcji w zaufaniu i po cenach niepodlegających znacznym krótkookresowym wahaniom, eliminowania szoków zewnętrznych dotykających system finansowy, efektywnej alokacji zasobów finansowych w gospodarce, skutecznej identyfikacji i zarządzania ryzykiem w systemie finansowym. (fragment tekstu)

The article is a trial to answer the question of crisis prevention tools set in financial systems. Reasons of financial instability are presented as well as the role of the state institutions in financial crisis prevention and management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. G.i. Schinasi: Preservingfinancialstability, 2006.
  2. Żukowska: Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy. Lublin 2007.
  3. C. Borio: Market distress and vanishing liąuidity: anatomy andpolicy options. BIS Working Papers, no 158, July 2004.
  4. H. Thornton: The evidence given by Henry Thornton before the Committees ofSecrecy oj the Two Houses ofParliament on the Bank ofEngland. March and April [1797] 1939
  5. W. Bagehot: Lombard Street, a Description of the Money Market. Richard Irwin [1873] 1962.
  6. J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa PWN, 1960.
  7. Makroekonomia. Red. E. Skawińska, K. Sobiech, K. Nawrot. PWE, Warszawa 2008.
  8. H. Żukowska: Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy. Wyd. UMCS, Lublin 2007. s.8
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu