BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudy Katarzyna (Politechnika Rzeszowska), Sobolewski Marek (Politechnika Rzeszowska), Stępień Kinga (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce
Model of Bank Activity According to Productivity Change of Polish Stock Exchange Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 117-124, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Bankowość, Giełda
Banking, Stock exchange
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Celem pracy jest rozważenie wpływu koncepcji funkcjonowania banku na kształtowanie się wyników produktywności. Problem ten wydaje się ważny szczególnie z metodologicznego punktu widzenia. Można przypuszczać, że zastosowanie odmiennych koncepcji działania przedsiębiorstwa bankowego w badaniach poziomu produktywności może prowadzić do otrzymania zróżnicowanych wyników w tym sensie, że przyjęty sposób klasyfikacji nakładów i efektów warunkuje otrzymane wyniki. W związku z tym jako hipotezę badawczą przyjęto, że odmienne koncepcje klasyfikacji nakładów i efektów w bankach w badaniach z zastosowaniem metody DE A mają wpływ na poziom wskaźnika zmiany produktywności całkowitej. Do weryfikacji przyjętej hipotezy zastosowano nieparametryczną metodę DE A, a także odpowiednie metody statystyczne. W ramach uzupełnienia rozważań podjęto także kwestię korelacji wyników otrzymanych z zastosowaniem metody DEA ze zmianami poziomu wybranych wskaźników finansowych, które traktuje się powszechnie jako uniwersalne narzędzie oceny banku. Można jednak wstępnie założyć, że odmienny charakter stosowanych metod oceny funkcjonowania banku nie pozwoli wykazać istotnego związku pomiędzy otrzymanymi wynikami. (fragment tekstu)

The main aim of the article was to investigate the impact of different theoretical banks' models on the Ievel of total productivity. The non-parametric method DEA and analysis of financial indicators were applied. The results let us to eon firm investigated hypothesis about the dependence between theoretical model of bank and total productivity index. There is no correlation between DEA and financial indicators results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. D.B. łiumprey: Cost and Scalę Economies in Bank Intermediation. W: llandbook for Banking Strategy. R.C. Aspinwall, A Wiley - Interscience Publication, Wiley, New York 1988
  2. G.J. Bcnston, G. Hanweck, D.B. i lumprey: ScalęEconomics in Banking: A Restructuring andReassessment. "Journal of Money, Credit and Banking" 1982, Bd 14, s. 435-456.
  3. S. Heffernan: Nowoczesna bankowość. PWN, Warszawa 2007, s. 591 i n.
  4. A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes: Measuring the Ejjiciency oj Decision Making Units. "European Journal of Operational Research" 1978, nr 2, s. 429-444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu