BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galbarczyk Tamara Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową sektora bankowego w Polsce
Selected Aspects of Financial Liquidity Management in the Banking Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 134-142, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Płynność finansowa, Sektor bankowy
Management, Financial liquidity, Banking sector
Uwagi
Summ.
Abstrakt
"Płynność płatnicza to zdolność banku do finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej działalności lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty". Banki są zobligowane do utrzymywania płynności dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie zobowiązań zgodnie z terminami ich płatności. W tym celu stosują obowiązujące zasady zarządzania płynnością, uwzględniając wpływ warunków rynkowych. Szczegółowe zasady dotyczą utrzymania odpowiedniej bazy depozytowej oraz właściwej struktury finansowania i wskaźników płynności. Opracowanie jest próbą syntetycznego ujęcia z jednej strony obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a z drugiej - działań banków podejmowanych w zarządzaniu płynnością finansową z uwzględnieniem sytuacji płynnościowej w sektorze bankowym w latach 2002-2007. (fragment tekstu)

Banks in Poland are bound by law to maintain payment liquidity corresponding to the extent and type of conducted activities in a manner that ensures that the bank meets all of its obligations upon their maturity. To this end they use the developed rules of liquidity management, taking into account the impact of market conditions. They also have to observe prudence norms, which include inter alia regulations concerning the volume of own funds and solvency ratio, mandatory reserves, and first of all the liquidity norms introduced in July 2008. These norms are to ensure the proper degree of financial liquidity but they will not replace the active policy of the banks in this area. The activities of the banks can encompass both the possibility of acquiring funds when liquidity is disturbed (which is provided for in contingency plans) and the possibility of investing surpluses when there is overliquidity. The present study takes into consideration only selected possibilities, with special emphasis on the liquidity situation in the banking sector in 2002-2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Żółtkowski: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 190.
  2. A. Kaźmierczak: Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2000, s. 103 i 104
  3. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2006, s. 71.
  4. K. Matthews, J. Thompson: Ekonomika bankowości. Przekład R. Kokoszczyński. PWE, Warszawa 2007, s. III.
  5. M. Sobol: Polityka pieniężna NBP w drodze do euro. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 142.
  6. Elementy finansów i bankowości. Red. S. Flejterski, B. Świecka. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu