BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golec Maria (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
System gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Deposit Guarantee Scheme in Polish Credit Unions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 143-151, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Depozyt bankowy, Kasy spółdzielcze
Bank deposit, Credit unions
Uwagi
Summ.
Abstrakt
W grupie instytucji uprawnionych do przyjmowania depozytów podlegających zwrotowi, w Polsce znajdują się oprócz banków również spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe (dalej również SKOK). Pomimo pewnych podobieństw tych dwóch typów instytucji w zakresie pełnionych przez nie funkcji czy oferowanych usług depozytowokredytowych należy podkreślić ich odrębność o charakterze regulacyjnym i organizacyjnym. Różnice dotyczą m. in. norm ostrożnościowych, instytucji nadzoru, ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usług kas w związku z ustawowym wymogiem występowania wspólnej więzi. Dla członków kas korzystających z usług depozytowych kwestią 0 podstawowym znaczeniu jest różny od bankowego system gwarantowania depozytów. (fragment tekstu)

In order to protect Polish credit union depositors was established in 1998 the alternative conipared to bank guarantee scheme, deposit guarantee system. The credit unions deposits guarantee was provided by compulsory private deposits insurance in Credit Unions Mutual Insurance Society. In the article were discussed the essential features of the guarantee system, its functions, the coverage as well as method of funding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Golec: Istota spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako instytucji rynku usług finansowych. [W:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - charakterystyka, rozwój, otoczenie. Red. J- Ossowski. Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007, s. 65-76.
  2. B. Zdanowska: Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. "Bezpieczny Bank" 2007, nr 1, s. 8 29
  3. T. Obal: Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 2, s. 47-50
  4. A. Pawlikowski: Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE. NBP Materiały i Studia, nr 193, Warszawa 2005, s. 6-9
  5. X. Freixas, J. C. Rochet: Mikroekonomia bankowa. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. 350-357.
  6. K.M.G. Hannafin, D.G. McKillop: Deposit insurance and credit unions: an international perspective. "Journal of Financial Regulation and Conipliance" 2007, Vol. 15, nr l,s. 44.
  7. G. Buczkowski: Polands Credit Union Deposit Protection System. Materiały z konferencji Deposit Guarantee Schemes Facing łntegration of Financial Markets, 15-16 września 2008 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.
  8. [ B. Kocięcka: Związki wzajemności członkowskiej. [W:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Red. T. Sangowski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Materiały dydaktyczne 108, Poznań 2001, s. 136-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu