BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwańczuk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rozliczenia pieniężne jako obszar konkurencji w sektorze bankowym
Payments as the Area of Competition in Banking Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 152-158, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Rozliczenia, Pieniądz, Sektor bankowy, Konkurencyjność
Settlements, Money, Banking sector, Competitiveness
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Działalność banków jako pośredników ma bardzo złożony charakter. Polega z jednej strony na dostarczaniu podmiotom gospodarczym i osobom indywidualnym zewnętrznych źródeł finansowania, z drugiej - na umożliwianiu lokowania nadwyżek pieniężnych. Odrębny obszar aktywności banków stanowią bezgotówkowe rozliczenia pieniężne. Możliwość ich realizacji przez banki jest związana z prowadzeniem rachunków bankowych. We wszystkich obszarach działalności banki napotykają presję konkurencyjną ze strony innych instytucji finansowych i niefinansowych'. Ma ona wymiar zarówno cenowy, jak i jakościowy. W sektorze bankowym konkurencja ujawnia się głównie w grupie jednostek o zbliżonej skali działalności. Konkurencja jest najbardziej zintensyfikowana wśród liderów sektora bankowego. Jednak nawet w grupie porównywalnych, pod względem udziału w rynku, banków odbiega ona od konkurencji doskonałej. (fragment tekstu)

The banks' activity can be characterized by a large competition level. Competition in the area of payments is influenced by the features of banking market of payment services. They include especially access barriers, information asymmetries and the need for cooperation between entities rendering payment services. In the ease of these services the long term relations with the client are connected with opening and servicing bank account. The assessment of competition in the area of payments was based on the analysis of banks' offer, including its price and quality aspects. Price structure of payment services is very complex. It comprises the fees for servicing the account, electronic access and execution of orders. Banks use different strategies in this area. The cross-selling seems to be the most important element of banks' competition strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Ślązak: Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku. [W:] Współczesna bankowość. Red. M. Zaleska. Difin, Warszawa 2008, s. 103.
  2. B. Kosiński: Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. [W:] Bankowość na świecie i w Polsce. Red. L. Oręziak, B. Pietrzak. Olympus, Warszawa 2001, s. 129.
  3. J. Wacławski: Psychologiczne aspekty polityki cenowej banków komercyjnych. [W:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej. Red. M. Marcinkowska, S. Wieteska. Difin, Warszawa 2007, s. 472.
  4. M. Polasik: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Red. L. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008, s. 348.
  5. E. Ślązak: Czynniki rozwoju efektywności multikanalowej dystrybucji bankowej. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Red. L. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008, s. 358.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu