BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Porównanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce pod względem stabilności finansowej banków zrzeszonych
Comparison of Cooperative Banking Groups in Poland Regarding Financial Stability of Primary Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 167-174, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze
Cooperative banks
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Znaczenie bankowości spółdzielczej dla zaspokojenia potrzeb finansowych osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie wykazały liczne badania i publikacje krajowe i zagraniczne. Banki spółdzielcze, choć na ogół ustępują bankom komercyjnym pod względem wielkości kapitałów, depozytów i kredytów, jednak dysponują dobrze rozwiniętą siecią placówek zlokalizowanych blisko klienta nie tylko na obszarach wielkomiejskich, ale także w małych miasteczkach i na wsi. Od wielu lat działają również w państwach o bardzo dobrze rozwiniętych rynkach kapitałowych, co świadczy o ich zdolności do przetrwania w warunkach silnej konkurencji, a także w okresach kryzysu. Przykładowo: unie kredytowe w USA, których klienci są również członkami (współwłaścicielami) banku, przetrwały kryzys lat 1980. głównie dzięki konsolidacji. Wheelock i Wilson zbadali zmiany wielkości unii kredytowych w łatach 1989-2006 i stwierdzili, że od roku 1985 ich udział w aktywach ogółu instytucji depozytowych prawie podwoił się, zaś średnia wielkość sumy bilansowej zwiększyła się ponadsześciokrotnie. Dane wskazują na rosnące efekty skali w segmencie unii kredytowych, co sugeruje dalszą presję w kierunku konsolidacji, z zachowaniem odrębności spółdzielczej. (fragment tekstu)

This paper aims at identifying major indicators of cooperative banks financial soundness and stability with respect to their affiliation to one of Poland's three cooperative banking groups. With increasing regulatory pressure on primary banks regarding capital adequacy and risk management under new Basel agreement it is essential that the right assessment of banks' financial standing is possible. There is some evidence that hasty decision to consolidate might not be justified in view of primary banks" prudential governance. The main finding of the paper is that Poland s cooperative banking is adequately equipped to face the recent economic downturn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szambelańczyk: Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Wyd. AE w Poznaniu, 2006
  2. W. Fonteyne: Cooperative banks in Europę -policy issues. IMF Working Paper WP/07/159
  3. Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Red. A. Gospodarowicz. Wyd. UE we Wrocławiu, 2008.
  4. D.C. Wheelock, P. Wilson: Are credit unions too smali? Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper 2008-033A.
  5. S. Mercieca, K. Schaeck, S. Wolfe: Smali European banks: benefitsfrom diversification? "Journal ot Banking and Finance" 31(2007) 1975-1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu