BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska-Sadłocha Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Banki a zmiany klimatyczne
Die Banken und Der Klim Awandel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 175-182
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Banki, Zmiany klimatyczne
Banks, Climate change
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Zmiany klimatu są powodowane emisją zanieczyszczeń, które niekontrolowane przedostają się do atmosfery, hydrosfery i geosfery. Ich skutki mają wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Obserwowane obecnie globalne ocieplanie się klimatu jest powodowane rosnącym poziomem gazów cieplarnianych w atmosferze. Ich nadmierna emisja jest wynikiem procesów spalania węgla przy jednoczesnej degradacji ekosystemów absorbujących CO, i wiąże się głównie z działalnością człowieka. W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2008 roku problem globalnego ocieplenia uznano za jedną z najważniejszych kwestii gospodarczych. Jej rozwiązanie wymaga zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki oraz wykorzystania mechanizmów zarówno politycznych, jak i rynkowych. W podejmowanych działaniach zapobiegawczych, jak i adaptacyjnych do zmian klimatu coraz aktywniej uczestniczą banki. Z uwagi na rolę, jaką odgrywają w gospodarce, banki można zaliczyć do instytucji o znacznych możliwościach oddziaływania na otoczenie i skutecznego kształtowania odpowiednich zachowań oraz postaw zarówno podmiotów gospodarczych, jak i ludności. I mimo że - w przeciwieństwie do przedsiębiorstw wielu innych branż - w bardzo niewielkim stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, mogą mieć bardzo duży udział w jego ograniczaniu. Celem artykułu jest wskazanie na szanse i zagrożenia dla banków wynikające ze zmian klimatycznych oraz na działania, jakie mogą one podejmować w celu zapobiegania zmianom klimatycznym i redukowania ich negatywnych skutków. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Der Klimawandel wird global weit rcichende Auswirkungen auf Ókosysteme, Gesellschaften und Volkswirtschaften haben. Fur Banken stellt auch der Klimawandcl eine der bedeutsamstem okologischen Herausforderungen dar. Sie haben einer dircktcr und indirekter Einfluss auf den Kli- mawandel und semen negativen wirtschaftlichen Konscquenzen. Die Banken beteiligen sich aktiv an Initiativen, die die Treibhausgasemissionen reduzieren, kompensieren oder neutralisieren konnen. Eine proaktive Haltung der Banken wird nieht nur dazu beitragen, dass diese aus Klimawandel resultierenden Gefahren verringcrt werden. Gleichzeitig kann sie den Banken neue Chancen eróffnen zB. neue klimawandelbezogene Produkte entwickeln, Energiesparprojekten finanzieren.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Kamieniecki, A. Kassanberg, A. Stępniak: Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008, s. 7-9.
  2. G. Borys: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menadżera i Bankowea, Warszawa 2000.
  3. E. Kulińska-Sadłocha: Zarządzanie środowiskiem w banku. "Controlling i rachunkowość zarządcza" 2009, nrl.s. 47-48.
  4. M. Strumińska: Zielona rewolucja. "Bank" 2004, nr 6, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu