BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łon Eryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Działalność kredytowa banków a zmiany WIG-u
Banks Credit Activity Reference To WIG Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 183-191, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Kredyt, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Business activity, Credit, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy na giełdowym rynku akcji w Polsce zachodzi tzw. efekt kredytowy? Stosownie do tego zamierzenia bada się, czy można przewidywać stopę zwrotu z indeksu giełdowego WIG za pomocą zmian dynamiki działalności kredytowej banków w naszym kraju. (fragment tekstu)

The article is examing relations between bank credits and changes of WIG. On a polish stock exchange there has been noticed credit effect. There are positive relation between rate of return from WIG in a year "T" and real credit rate in year "T + 1" and "T + 2". Thanks to credit activity it is possible to forecast rate of return from WIG. There is negative relation between real credit in a year "T" and rate of return from WIG in a year "T + 2". We can also observe occurance credit effect in example of choosen branch indexes. A strong credit effect appears in example of building branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 145-173
  2. E. Łon: Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 40
  3. P. Mauro: The stock returns and output growth in emerging andadvancedeconomics. IMF, 2000.
  4. T. Lee: Ekonomia dla inwestorów giełdowych. Wig-Press, Warszawa 2000.
  5. E. Łon: System bankowy a koniunktura na rynku akcji. "Biuletyn Bankowy" 2006, nr 11, s. 12-13.
  6. E. Lon: Spółki cykliczne i defensywne na polskim rynku akcji z punktu widzenia inwestora giełdowego. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 65, 2006, s. 27-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu