BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczak Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Stabilność spółdzielczego sektora bankowego na tle systemu bankowego
Stability of the Cooperative Banking Sector on the Background of Banking System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 192-200, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Sektor bankowy, System bankowy
Cooperative banks, Banking sector, Banking system
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Po poddaniu obserwacji zjawisk, z jakimi mieliśmy do czynienia w naszej gospodarce i w naszym systemie bankowym można sformułować kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, w ostatnich trzech latach mieliśmy do czynienia z pewnymi zachwianiami w otoczeniu funkcjonowania systemu bankowego, głównie dotyczy to większych zmian w drugim półroczu 2008 roku, które mogły wskazywać na wpływ zewnętrznej sytuacji na rynkach światowych. Po drugie, zauważalne są większe spadki pozytywnych tendencji w instytucjach finansowych niebędących bankami. Wpływ na to miała zapewne sytuacja na GPW. Po trzecie, należy stwierdzić, iż banki, w tym banki spółdzielcze, w obserwowanym okresie potrafiły wykorzystać tę sytuację na dodatkową akumulację środków finansowych będących w dyspozycji podmiotów nadwyżkowych, zwiększając tym samym swe depozyty- Po czwarte, zachwiania wskaźników dotyczących jakości portfela kredytowego winny być bardzo dokładnie monitorowane. Niepokojący zauważalny wzrost udziału kredytów zagrożonych, dotyczy to drugiego półrocza 2008r., może być początkiem pogarszania się tych wskaźników w niedalekiej przyszłości, które będzie efektem złej sytuacji finansowej kredytobiorców. Po piąte, w każdym przypadku należy pokusić się o wyznaczanie pasm monitorowanych parametrów makroekonomicznych, jak i pasm dla systemu bankowego, które będą ostrzegały o skali niekorzystnych zjawisk w naszej gospodarce. Po szóste, spółdzielczy sektor bankowy, jak wynika z wybranych prezentowanych wielkości i wskaźników, nie wykazuje w charakteryzowanym okresie objawów negatywnych odchyleń od tendencji, którymi charakteryzuje się cały system bankowy. Co może jedynie świadczyć o uwzględnianiu zewnętrznych warunków rozwoju tego sektora. Autor zdaje sobie sprawę, że w tej publikacji mógł jedynie zasygnalizować problemy, które mogą i powinny być rozwijane w bardziej dociekliwych badaniach. Trudno też było, ze względu na ograniczoną objętość opracowania, na bardziej wnikliwą ocenę prezentowanych tendencji w otoczeniu, jak i samym sektorze banków spółdzielczych. (fragment tekstu)

During the period of increasing media information about the economic crisis, which affects the most developed world economies- it is important to seek the answer of the question: have we got the symptoms of the crisis in our banking system? This article is dedicated to this matter. The author shows the tendency of development in the macroeconomic environment and in financial institutions to present a synthetic economic and financial situation in the cooperatives banking sector on the background of the entire banking system. He observed a three-year period, including the years 2006-2008, regarding the conditions at the end of each quarter in the adopted time horizon. In summary the author includes conclusions associated with the estimation of developed trends of various segments of our financial system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Zwolankowski: Logika światowego systemu finansowego a kryzys na amerykańskim rynku kredytowym. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Red.L. Dziawgo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu