BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mleczko Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ procesów fuzji i przejęć na poziom koncentracji w spółdzielczym sektorze bankowym
The Influence of Merger and Takeover Processes on the Level of Concentration in Cooperative Banking Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 210-219, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Sektor bankowy, Banki spółdzielcze
Mergers and acquisitions, Banking sector, Cooperative banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, do końca 2007 roku banki musiały posiadać fundusze własne na poziomie 1 min euro. Z wyjątkiem dwóch banków, które połączyły się na dzień 1.01.2008 roku, wszystkie spełniały wyznaczony próg kapitałowy. Osiągnięcie wymaganych progów kapitałowych było możliwe przede wszystkim dzięki procesom fuzji i przejęć. W latach 1994-2007 w wyniku fuzji i przejęć 905 banków połączyło się z innymi bankami spółdzielczymi, zaś 47 banków zostało przejętych przez banki komercyjne. W wyniku fuzji i przejęć nastąpiły istotne zmiany w strukturze spółdzielczego sektora bankowego. (fragment tekstu)

Realized since 1994 the process of consolidation in cooperative banking sector has resulted in reducing their number by 1083 i.e. From 1664 (on 13.12.1991) to 581 (on 31.12.2007). The aim of this article is the analysis and evaluation of the influence of the consolidation process on the level of splitting and concentration of cooperative banking sector in the years 2004-2007. The analysis and evaluation of this period is vital primarily because of the fact that till the end of the year 2005 banks had to have their own funds of at least € 500,000 and at the end of 2007 to fulfill the determined by the regulator the limit of capital amounting to € 1.000.000. The measurement of the scale of changeability of the net assets and own funds in the years 2004 -2007 enables to state that the difference between the biggest and the smallest cooperative bank is getting bigger by the year. On the basis of the analysis of concentration indicators of net assets and own funds for 5, 10, 15, 25, 55 biggest banks one can form a statement that the level of concentration in banking sector is increasing by the year. Both the increase of the scale of changeability and the level of concentration can in future be of essential importance for the choice of the development strategy of particular cooperative banks and for their consolidation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Jackiewicz, O. Kowalewski: Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000. Materiały i Studia NBP, Zeszyt 143, Warszawa 2002
  2. M. Pawłowska: Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym iv latach 1997-20002 związki między pojęciami. "Bank i Kredyt" 2004, nr 6, s. 59-66
  3. T. Banasik: Banki a efekt korzyści skali. Studium polskiego sektora bankowego. Wydawnictwo FPD Janusz Rynk, Kielce, 2007, s. 59-61.
  4. T. Siudek: Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 141 142.
  5. A. Pszkit: Analiza wpływu wystąpienia ze zrzeszeń największych banków spółdzielczych na stabilność ekonomiczno- finansową poszczególnych zrzeszeń. Opracowanie BFG, WWW.bfg.pl, 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu