BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Porównanie działalności funduszy poręczeń kredytowych na przykładzie zachodniopomorskiego regionalnego funduszu poręczeń kredytowych i funduszu wspierania rozwoju gospodarczego miasta Szczecina
Comparison of Funds of Credit Guarantee Based on West Pomeranian Regional Fund of Credit Guarantee Ltd. and Fund of Economic Development of Szczecin City Company Ltd Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 220-227, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze poręczeń kredytowych
Investment funds, Credit guarantee funds
Uwagi
Summ.
Kraj/Region
Szczecin, Województwo zachodniopomorskie
Szczecin, West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa pięć funduszy zajmujących się udzielaniem poręczeń kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każde województwo, powiat, gmina czy miasto dąży do tego, aby na jego terenie stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Dwa fundusze, które powstały na skutek działań i pomocy organów samorządowych na terenie województwa zachodniopomorskiego to: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (ZRFPK) oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. (FWGRMZ). Intencją powołującego system instytucji poręczeniowych było, aby spełniał on na rynku finansowym określone cele. Wśród wielu wyróżniono cele nadrzędne i cele pośrednie. (fragment tekstu)

The article present the general characteristic of the West Pomeranian Regional Fund of Credit Guarantee Ltd. and Fund of Economic Development of Szczecin City Company Ltd., based on the most important aspects of the guarantee activities. It discuss conditions of gaining guarantee in two funds. In the article there was represented table with general characteristic of the funds. The author shown using the schemes the basic activities of the two funds according to data from 2007 and 2008 year. This presentation made possibility to compare and evaluate effects of activities of two funds, first - regional fund and second - local fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak: Instytucje i usługi doręczeniowe na rynku finansowym. Warszawa 2005, s. 87.
  2. B. Bartkowiak: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - wyzwania w warunkach kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Szczecin 2009, s. 14-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu