BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Problemy absorpcji funduszy unijnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Problems of the EU Funds Absorption in the Process of Rural Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 13-20, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Obszary wiejskie, Rolnictwo
EU funds, Rural areas, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polscy rolnicy otrzymali około 40 mld zł, za pośrednictwem unijnych mechanizmów wsparcia finansowego, z czego 75% stanowiły dopłaty obszarowe. Przeciętnie do jednego gospodarstwa trafiło około 20 tys. zł. Powyższa pomoc była bardzo zróżnicowana, bowiem małe 1-2 hektarowe gospodarstwa mogły liczyć na kilkaset złotych rocznie, natomiast niektóre gospodarstwa wielkoobszarowe absorbowały nawet od 7 do 8 min zł. Mimo polepszającej się sytuacji gospodarstw rolnych, z unijnego wsparcia na podejmowanie działań inwestycyjnych korzystało jedynie około 10% rolników.(fragment tekstu)

The article presents the barriers of the EU funds absorption in the process of rural development in Poland. It was pointed out the external (independent on the entities operating in the rural areas) and internal (dependent on the entities operating in the rural areas) issues which influence that absorption. Moreover, the author characterized foundations of the Rural Development Operational Programme, which is functioning in Poland between 2007 and 2013, and underlined its primary threats in the process of rural development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Rowiński: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tle wcześniejszych programów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych (analiza struktury programu). "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3, s. 68.
 2. M. Gawrychowski, G. Urbanek: Rolnicy dostali z Unii 40 mld zł. "Gazeta Prawna" 2008, nr 150.
 3. J. Rowiński: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 3, s. 28.
 4. A. Zawojska: Przepływy finansowe środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Problemy Rolnictwa Światowego" 2006, tom XV, s. 224.
 5. K. Manys: Rolnicy tracą pieniądze z Unii. "Rzeczpospolita" 2008, nr 35.
 6. K. Manys: Miliony mogą przepaść przez bałagan w agencji. "Rzeczpospolita" 2008, nr 35.
 7. Manys: UE: Polska nie sprawdza, komu daje dotacje. "Rzeczpospolita" 2008, nr 40.
 8. G. Spychalski: Zagrożenia wspierania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/zagrozenia_wspierania_polskiego_rolnictwa_ i_obszarow_wiejskich,3fdlbf99c5e6ada21633.html?sbno=2, z 30.01.2009 r.
 9. M. Barwicka: Niepokoją nas opóźnienia. "Fundusze Europejskie" 2008, nr 5.
 10. D. Czykier-Wierzba: Finansowanie z budżetu UE polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006. "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 4, s. 24-25.
 11. E. Górecki: Małopolska ściga eurooszustów. "Fundusze Strukturalne" 2008, nr 2.
 12. M. Kołtuniak: Coraz więcej oszustw przy unijnej kasie. "Rzeczpospolita" 2008, nr 35.
 13. M. Blażejowska: Uwarunkowania absorpcji środków unijnych na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" 2006, T. VIII, z. 4, s. 53.
 14. U. Malaga-Toboła: Realizacja funduszy strukturalnych a poziom wykształcenia rolników. "Inżynieria Rolnicza" 2007, nr 9, s. 163.
 15. E. Winnicka: Integracja w domu i zagrodzie. "Polityka" 2008, nr 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu