BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Inicjatywa JESSICA jako innowacyjna metoda wykorzystania funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju obszarów miejskich
The Jessica Initiative as an Innovative Method of Using the Structural Funds to Finance the Development of Urban Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 31-40, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Inicjatywa JESSICA
EU funds, Rural areas, Agriculture, Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas (JESSICA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koncepcja inicjatywy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Area) została opracowana przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Prace nad tą metodą finansowania rozwoju miast rozpoczęto w 2005 roku. Głównym założeniem inicjatywy JESSICA jest wspieranie państw członkowskich Unii Europejskiej w realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym ich rewitalizacji . Jej celem jest także zachęcenie władz samorządowych do przejęcia większej odpowiedzialności za realizację polityki spójności UE wobec przyszłych pokoleń. Celem opracowania jest ogólna charakterystyka inicjatywy JESSICA oraz próba wskazania dodatnich i ujemnych stron tego instrumentu finansowania zadań z zakresu odnowy i rozwoju miast w Polsce (z punktu widzenia instytucji zarządzającej programem operacyjnym).(fragment tekstu)

The problem of financing urban areas has become more and more significant over the last years. This stems from the dominant role of towns and cities in stimulating the country's socio-economic development. The discussion on conditions and directions of the development of towns and cities is being held simultaneously with the attempts at identifying the problems of towns and cities and finding the solutions to them. Moreover, as the financial needs of local self-governments grow, new sources and instruments of financing the municipal bodies are being looked for, including the activities related to the revival and development of towns and cities. One of such instruments is the JESSICA community initiative, whose main aim is to support the EU member states in realising projects conducive to the sustained development of urban areas. The aim of the present study is to provide a generał description of the JESSICA initiative, indicating the advantages and disadvantages of this instrument of financing activities related to the revival and development of towns and cities in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Finncrly: Financial engineering In corporate finance: an overview. "Financial Management" 1888, nr 4.
  2. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  3. S. Kańduła: Zagraniczne bezzwrotne źródła finansowania rewitalizacji w Polsce. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. D. Strahl. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 467-476.
  4. R. Rybacki: JESSICA w Polsce - szanse i wyzwania. JESSICA Task Force, czerwiec 2008, prezentacja multimedialna udostępniona na stronie www.rpo.wzp.pl/download/index/biblioteka/359, 20.09.2008 r.
  5. J. Pctz: Program Jessica wspiera realizacje i finansowanie inwestycji. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 1(253) z 7-20 stycznia 2008 r., s. 29-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu