BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniewska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wzorcowe układy nierówności w ocenie działalności banków spółdzielczych
Model Sets of Inequalites Applied to Evaluate The Performance of Cooperative Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 247-254, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, Banki spółdzielcze, Ocena działalności banku
Social-economics inequality, Cooperative banks, Assessment of banking performances
Uwagi
summ.
Abstrakt
W procesie zarządzania bankiem, tak jak każdym przedsiębiorstwem, istotne znaczenie ma analiza i ocena osiąganych wyników, dająca podstawę do ewaluacji osiągniętej efektywności gospodarowania. Podstawowym elementem wyników działalności jest wynik finansowy, stąd punktem wyjścia rozwiniętej analizy może być syntetyczna analiza wyniku finansowego. Bazą analizy finansowej są proste wskaźniki ilościowe, które mogą podlegać różnokierunkowym porównaniom i przekształceniom. W ich doborze uwzględniać należy z jednej strony wskaźniki określające zaangażowane zasoby czy poniesione nakłady, z drugiej zaś osiągane efekty. Rozszerzeniem analiz opartych na pojedynczych kategoriach wynikowych mogą być wzorcowe układy nierówności. Metoda ta pozwala w prosty sposób przeanalizować ścieżkę tworzenia wartości ekonomicznej i finansowej w przedsiębiorstwie. W polskich bankach spółdzielczych do oceny wyników działalności najczęściej stosowane są pojedyncze wskaźniki finansowe. Ponieważ wzorcowe układy nierówności umożliwiają dokonanie oceny różnych sfer działalności, wzajemnych uwarunkowań i wpływu na wynik finansowy - mogą być bardzo użytecznym narzędziem służącym weryfikowaniu działalności banku spółdzielczego. Celem artykułu jest prezentacja pojęcia wzorcowych układów nierówności oraz ilustracja ich zastosowania we wstępnej ocenie efektywności działania polskich banków spółdzielczych. (fragment tekstu)

To estimate efficiency of banks' performance we can apply different methods. Financial indicators analysis is the most popular method in banks but a number of applied financial indicators can be really big and makes the interpretation of achieved results more difficult. Another way to evaluate banks' performance is model sets of inequalities. The main aim of this article is a presentation of idea model sets of inequalities and the example of its application in cooperative banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 45- 46.
  2. Ci. Gołębiowski, A. Tłaczała: Analiza ekonomiczro-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin Warszawa 2005, s. 95.
  3. M. Marcinkowska: Ocena działalności instytucji finansowych. Ditin, Warszawa 2007, s. 332.
  4. M. Zaleska: Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego. Twigger Warszawa 2003, s. 153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu