BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichorska Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Bankowe papiery wartościowe w strukturze pasywów banku komercyjnego
Bank Securities in Structure of Commercial Bank Liabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 257-265, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Papiery wartościowe, Pasywa, Bankowość
Securities, Liabilities, Banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Większość pasywów banków komercyjnych stanowią kapitały obce będące zobowiązaniami wobec różnych grup klientów, w tym przede wszystkim sektora niefinansowego. Zobowiązania te powinno się jednak traktować nie tylko jako źródło finansowania aktywów, ale i operacyjną działalność banku. Należą bowiem do nich podlegające sprzedaży depozytowe produkty bankowe, co w praktyce oznacza głównie przyjmowanie lokat na rachunki, a w niewielkim stopniu także emisję instrumentów dłużnych. W Polsce bankowe papiery dłużne nie są popularną formą oszczędzania i rzadko pojawiają się w ofertach bankowych. Świadczy o tym ich niski udział w pasywach sektora bankowego, kształtujący się w 2007 roku na poziomie niespełna 2%2. W ostatnim okresie nastąpiło wprawdzie w tym obszarze pewne ożywienie, wywołane wprowadzaniem do oferty produktów strukturyzowanych w formie instrumentów dłużnych z opcjami, niemniej jednak należy uważać, że ich emisja jako forma pozyskania kapitału jest w Polsce nadal zbyt słabo wykorzystywana. (fragment tekstu)

Banks in Poland unlike in other countries of the EU use bank securities as a means of capital raising to a relatively small extent. Low level of debt securities emission is limiting the ability to manage the finances of a commercial bank efficiently. Including debt securities in the bank offer, however, leads up to a diversification of bank liabilities and enhances deposit base stability. Moreover, by making the offer wider it satisfies the needs of a client with respect to profitability, liquidity and security. Therefore, it is necessary to identify the clients needs by means of questionnaire studies which show that client satisfaction determines reaching an appropriate sales efficiency. Thus , bank securities have become a useful instrument of managing liabilities in a commercial bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kapitał finansowy banków. Red. I. Pyka. PWE, Warszawa 2008, s. 17.
  2. J. Kulawik: Banki, gospodarstwa i społeczeństwo. "Bank" 2008, nr 9.
  3. Ch.Y. Horioka: A Survey of Houshold Saving In Japan. Osaka University; National Bureau of Economic Reasearch (NBER), marzec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu