BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cicirko Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Modele miar rentowności kapitału w praktyce bankowej
The Capital Profitability Measurement Models in Banking Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 266-278, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Rentowność, Rentowność grup kapitałowych, Praktyka zarządzania, Matematyczne modele ekonomiczne, Bankowość
Profitability, Profitability of capital groups, Management practice, Mathematical economic models, Banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowane modele kalkulacji rentowności pomimo swoich zalet posiadają drobne ułomności, o których nie należy zapominać w praktycznym ich stosowaniu. Zdaniem autora równolegle z modelem C można by wprowadzić kontrolę stanów końcowych kapitału regulacyjnego, połączoną np. z dodatkowym obciążaniem wyniku za przekroczenie zaplanowanego poziomu. Tak skonstruowane narzędzie byłoby w stanie zabezpieczyć cel banku, jakim jest wypracowanie odpowiedniej stopy zwrotu z kapitału regulacyjnego przy wykazywaniu bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności kapitałowej i utrzymywaniu RC na wymaganym (zaplanowanym) poziomie. Jeżeli w banku występuje dodatkowo zjawisko niewykorzystania kapitału przez niektóre jednostki organizacyjne spółki, przy jednoczesnym borykaniu się z niedoborem kapitału w innych jednostkach, wówczas należałoby się zastanowić nad implementacją procesu efektywnej alokacji kapitału, tzw. realokacji kapitału. (fragment tekstu)

The article entitled "The capital profitability measurement models in banking practice" indicates and characterizes two basic kinds of capital appearing in banking activity. Author reveals the practice problems resulting from utilization capital profitability measures, measures which are described in theory. Simultaneously, the article is made an attempt to presenting solutions eliminating existing weakness of profitability ratios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch. Matten: Zarządzanie kapitałem bankowym - alokacja kapitału i pomiar wyników. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 74.
  2. Ch. Matten: Zarządzanie kapitałem bankowym - alokacja kapitału i pomiar wyników. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 220.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu