BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golawska-Witkowska Gabriela (Politechnika Gdańska), Rzeczycka Anna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie
The Liability Risk in Commercial Bank, its Essence and Limitation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 286-293, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Ryzyko, Płynność finansowa, Bankowość
Risk, Financial liquidity, Banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Banki - jako pośrednicy finansowi - są odpowiedzialne za zapewnienie stałych przepływów pieniężnych między podmiotami na rynku. Nawet niewielkie opóźnienia w realizacji płatności klientów, znacznie ograniczają ich zaufanie do tych podmiotów finansowych. Stałe pogarszanie się płynności banków może prowadzić do zawieszania ich działalności, w konsekwencji nawet do bankructwa. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie metod pozwalających na określenie poziomu ryzyka płynności w analizowanym banku oraz wskazanie sposobów minimalizowania tego ryzyka. (fragment tekstu)

The possesion of the payment liability of banks is a crucial matter. Because banks act as a institution of public confidence. They are also play a role of intermediary in the process of currency flow on the market. Having above mentioned in mind, in the article there is stated the necessity of the manging of the risk of the liability, by its identification and enterprising interbanks activities aiming at minimalizing of the risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Zaleska: Współczesna bankowość. Difin, Warszawa 2007, s. 281.
  2. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2003, s. 234
  3. S. Heffeman: Nowoczesna bankowość. PWN, Warszawa 2007, s. 150.
  4. W. Grabczan: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 201.
  5. G. I lałaj: Przegląd metod badania płynności banków. "Bank i Kredyt", lipiec 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu