BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kapitał ekonomiczny w bankowej grupie kapitałowej -jego wpływ na ograniczanie ryzyka
Economic Capital in Banking Capital Group - its Influence on Risk Limiting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 294-304, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Ekonomia, Kapitał, Ryzyko
Capital group, Economics, Capital, Risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W zakresie zarządzania ryzykiem przed większością instytucji finansowych stoi jeszcze wiele wyzwań na drodze do wdrożenia kompleksowego systemu (ERM)1. ERM wymaga spójnego pomiaru ryzyka i spójnej metodologii agregacji wszystkich jego rodzajów w ramach całej organizacji. Obecnie jednak nie wszystkie typy ryzyka są w takim samym stopniu mierzalne. Niemniej jednak zarządzanie ryzykiem jest szybko rozwijającą się dyscypliną i należy przypuszczać, że wiele problemów, które obecnie utrudniają kalkulację pełnej ekspozycji na ryzyko banku (lub bankowej grupy kapitałowej), zostanie kompleksowo rozwiązanych w najbliższej przyszłości. (fragment tekstu)

During the whole last decade banks, insurance companies, financial conglomerates worked out the new integrated approach towards risk, capital and value management. Banks decided to elaborate their own economic capital model, which allows to gauge risk size and its profile and which ensures efficient control in the field of accepting a risk. In spite of the fact that economic capital model has n implemented in Polish banks only recently, some of its components, models for specific risk genres and risk parameters, were created and applied considerably earlier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz T.: Praktyczne aspekty związane z II Filarem Nowej Umowy Kapitałowej. "Bezpieczny Bank" 2005, nr 2.
  2. Gospodarowicz A.: Problemy oceny ryzyka kredytowego w kontekście NUK. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. T. I. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003.
  3. Iwanicz-Drozdowska M.: Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 1.
  4. Koterwas M.: Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego. "Bank i Kredyt" 2003, nr 10.
  5. Lepczyński B., Wierzba R., Iwanicz-Drozdowska M.: Nowa Umowa Kapitałowa Bazyłejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego - konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  6. Wójciak M.: Metody oceny ryzyka kredytowego. PWE, Warszawa 2007.
  7. Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu