BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochaniak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce
The Differences in Cost of Equity in Commercial Banks in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 303-313, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Koszty, Banki komercyjne
Costs, Commercial banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstw stawała się ważnym kryterium decyzyjnym w ustalaniu strategii ich rozwoju. Dostrzeżono, iż szacowany wynik finansowy powinien ujmować nie tylko koszt funduszy obcych, ale i oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału własnego. Pozwoliło to rozpowszechnić koncepcję wartości dodanej oraz jej mierniki, takie jak EVA czy SVA'. To podejście do oceny efektywności działania podmiotów gospodarczych znalazło zastosowanie m.in. w niektórych bankach komercyjnych prowadzących działalność w Polsce, zwracając uwagę na konieczność szacowania kosztu posiadanych przez nie funduszy własnych. (fragment tekstu)

This paper presents the estimation of cost of equity in commercial banks in Poland in years 1998-2006. Different aspects of analyzed cost in group of banks quoted on Warsaw Stock Exchange are discussed. The first chapter presents the definition of bank's cost of equity. Described are also Capital Asset Pricing Model and problems with its implementation in polish companies. The second chapter presents estimation of analyzed cost in each bank and the differences in its levels. Financial data used in this paper are published by Warsaw Stock Exchange and Ministry of Finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Echaust M.: Profity i kapitały. "Bank" 01/2008.
 2. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa, 2005.
 3. Johnson H.: Koszt kapitału - klucz do wartości firmy. Liber s.c., Warszawa, 2000.
 4. Kamping C.: Zarządzanie ryzykiem. "Bank" 07/2000.
 5. Kochaniak K.: Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach na podstawie modelu CAPM. "Bank i Kredyt" 2/2003
 6. Kulińska-Sadłoeha E.: Controlling w banku. PWN, Warszawa, 2003.
 7. Mills R.W.: Jak liczyć koszt kapitału. "Gazeta Bankowa" 20-26.03.2001 nr 11.
 8. Mills R.W.: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2005.
 9. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa, 2008.
 10. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. PWN, Warszawa 2004.
 11. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Red. K. Świderska, W. Więcław. Difin, Warszawa, 2006.
 12. Szczepankowski P: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu