BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotliński Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Outsourcing w gospodarce finansowej banków komercyjnych
Outsourcing in the Financial Business of the Commercial Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 321-328, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Outsourcing, Gospodarka, Finanse banków
Outsourcing, Economy, Banks finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Outsourcing, powstał jako skrót od angielskich wyrazów outside-resource-using, co oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. W początkowych publikacjach, podejmujących temat wykorzystania usług zewnętrznych, prezentowano go jako koncepcję wykorzystania zasobów podmiotu zewnętrznego do realizacji czynności, które wcześniej były wykonywane przez przedsiębiorstwo lub które w ramach jego struktury mogły być wykonywane. Wytwory tych czynności nie są jednak samodzielnymi produktami, ale służą zlecającemu do wykonywania jego czynności. Najczęściej outsourcing opisywany jest jako strategia zarządzania polegająca na przekazywaniu organizacji zewnętrznej, na dłuższy okres, prowadzenia i odpowiedzialności za pewien, dający się wydzielić organizacyjnie i przedmiotowo, obszar działania przedsiębiorstwa macierzystego. Z innego punktu widzenia, reprezentowanego przez Niemczyka, jest to możliwość wykorzystania niezależnych, zewnętrznych podmiotów, które dostarczają określone dobra i usługi zamiast rozwijania tych sfer działalności wewnątrz przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

At present, outsourcing is a popular method of the banks' management. It provides many attractive possibilities as regards the changes in the business models, both from the marketing and financial perspective. It allows focusing on the core business of the institution. This paper traces the development of the costs of outsourcing in the group of 10 biggest Polish banks in the years 2002-2007. The evidence shows that the outsourcing related costs in the biggest banks operating in our country gradually increase and they become of crucial importance in the budgets. The outsourcing usage does not constitute a threat to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Trocki: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 13.
  2. R. Juchno, R.W. Kaszubski: Outsourcing w działalności bankowej. "Glosa Przegląd Prawa Gospodarczego", Warszawa 2001, nr 6, s. 8.
  3. . Pilawski, Por. B. Pilawski: Outsourcing usług informatycznych. "Bank", Warszawa 2001, nr 9, s. 68.
  4. J. Niemczyk: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 20,
  5. B. Pilawski: Outsourcing usług informatycznych w instytucjach finansowych. [W:] Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych. Red. A. Gospodarowicz. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 164.
  6. E. Szkic-Czech: Outsourcing jako .strategia realizacji biznesu kształtowana w systemie zarządzania projektami na tle praktycznych zastosowań. [W:] Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J. Nowak, J. Grabara. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 173.
  7. Z. Zwicrzchowski: Co zmienia Bazylea. [W:] Teleinformatyka, "Rzeczpospolita ' z 30.09.2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu