BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Bankowość odpowiedzialna, czyli czy banki działają w myśl zasad CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIL1TY
Responsible Banking, or Banks Work According to Principle of Corporate Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 336-342
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Bankowość, Ekonomia
Banking, Economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Początek XXI wieku cechował gospodarkę światową pozytywnymi danymi makroekonomicznymi. Ma to swoje odbicie w każdej z dziedzin życia. Wszechobecny rozwój nie może jednak następować bezmyślnie. Każdy krok postępu odciska piętno na środowisku naturalnym. Ludzkość zaczęła baczniej zwracać uwagę na to, co czyni w tej materii. Świadomość bycia proetycznym i proekologicznym nie ominęła też świata finansów. W świecie biznesu wrażliwość oraz troska o sprawy ekologii stały się powszechnie uznawane za ważne. Kilkanaście lat temu zostało zapoczątkowane łączenie ekologii z ekonomią. Potwierdzeniem wagi poczynań stało się przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2007 za działania na rzecz globalnego ocieplenia, którą otrzymał amerykański polityk Al Gore. Wszelkie działania zmierzające ku poprawie stanu środowiska są niezwykle cenione przez opinię społeczną, a w czasach niepewności postępowanie etyczne stanowi nieraz kluczowy czynnik decydujący o podjęciu współpracy z daną instytucją. (fragment tekstu)

The article pose a question about responsible activity of banks in the beginning of 21. century It shows large influence of Corporate Social Responsibility and face how important criteria is an ethical approach between Client and Bank. Modern attitude of banking sector is distinguished by adapted social, ethical and ecological criteria. These rules generate new trend for future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Zysnarska: Znaczenie funduszy ekologicznych dla bezpieczeństwa inwestycji w ochronę środowiska. [W:] Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 339.
 2. N. Gallagher: Environmental & social responsibility oj banks. W: Finance & Natura! Environment. Red. L. Dziawgo, D. Dziawgo. TNOiK, Toruń 2003, s. 195.
 3. I. Kuraszko, M. Panek-Owsiańska, B. Rok. K. Zadrożna: CSR w firmie - zysk dzięki odpowiedzialności. Przewodnik FORBESA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 5-6.
 4. J. Gustafson: Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? [W:] Biznes. T. 1. Zarządzanie firmą. PWN, Warszawa 2007, s. 190.
 5. G. Gibbons: Budowanie programu odpowiedzialności biznesu. [W:] Biznes. T. 1. Zarządzanie firmą. PWN, Warszawa 2007, s. 194.
 6. S. Augustyniak: CSR - odpowiedzialność do policzenia. "CFO Magazyn Finansistów" 2008, nr 1, s. 12-13.
 7. J. Surdyk: CSR: więcej niż PR - dążenie do osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej. [W:] Biznes. T. I. 7Mrządzanie firmą. PWN, Warszawa 2007, s. 198.
 8. T. Murawski: CSR - trzy tajemnicze litery - czyli nowy trend w ekonomii. "Gazeta Finansowa", 19X11 2008-8 I 2009, s. 30-31.
 9. D. Skrobisz: Społecznie odpowiedzialne? "Bank" 2007, nr 6 (117), s. 10-12.
 10. W, Jaworski: Possibilites for a bank engagement in environmentaIprotection. [W:] Finance & Natura1 Environment. Red. L. Dziawgo, D. Dziawgo. TNOiK, Toruń 2003, s. 271
 11. L. Dziawgo: Bank a ochrona środowiska. Wykorzystanie banków w gromadzeniu kapitałów iv celu finansowania ochrony środowiska. "Bank i Kredyt" 1998, nr 3, s. 9.
 12. M. Penczar, B. Lepczyński, P. Pisarewicz: Reporting on Corporate Social Responsibility by Banks, Companies and Financial Institutions in Poland. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003, s. 14-15.
 13. D.R.Fraser, L.M. Lyn: Ocena wyników działalności banku komercyjnego. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s. 30.
 14. L. Pawłowicz: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej. [W:] Studium bankowości. T. II. Red. R. Wierzba. Gdańska Akademia Bankowa, s. 127.
 15. G. Borys: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000,5.67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu