BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechaczek Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rynek sztuki a bank - wyzwania i możliwości wykorzystania wzajemnego potencjału
Bank and Art Market -Challenges and Possibilities of Exploiting the Mutual Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 343-349, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Sztuka, Banki, Lokata kapitałowa
Art, Banks, Capital deposit
Uwagi
summ.
Abstrakt
W krajach zachodnich zdecydowanej większości zakupów dzieł sztuki na aukcjach dokonują firmy. W Polsce sytuacja kształtuje się zgoła odwrotnie - dzieła sztuki "kupują przede wszystkim osoby prywatne, rzadko kiedy są to klienci instytucjonalni. Jeżeli już - to kolekcjonerzy, którzy kupują na firmy, ale wynika to raczej z ich pasji aniżeli chęci lokowania kapitału przez przedsiębiorstwo". Jednym z uwarunkowań dalszego rozwoju polskiego rynku sztuki wydaje się zatem popularyzacja lokowania na nim kapitału klientów instytucjonalnych. Za cel niniejszego opracowania postawiono w szczególności ukazanie wzajemnych korzyści płynących z możliwości wystąpienia powiązań między klientem instytucjonalnym (w artykule utożsamiany jest on z podmiotem bankowym) a rynkiem sztuki. (fragment tekstu)

The paper presents the main reasons why do corporations (banks) buy art. Corporate collectors obviously have very different motivations then the private collector. The Author has also looked to consider the role of the Corporation in the promotion of art. The analysis leads to conclusion that marriage between banks and art has positive effects on art market and on the company's corporate image and corporate culture. The art collection is designed to serve as an instrument of internal and external communication for the firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Frączek: Obraz jak sztabka złota, http://www.ineuro.pl/zobacz.php?idtekst=360, z 10.01.2009 r.
  2. P. Szwed-Piestrzcniewicz: Sponsoring jako komunikacja. "Marketing w Praktyce" 2007, nr 1, s. 34.
  3. W. Chin-Tao: Privatising Culture.Corporate Art Intervention Since Ihe I980s. Verso, London 2002, s. 246.
  4. C. Made: Contemporary Patronage: Corporale Art lnvestment. University of St. Andrews School of Art I listory, 2004, s. 42.
  5. A. Elston: Banking on Success. "Art Review" 2007, issue 17, s. 87.
  6. I. Bogdanowicz: Dawanie wzbogaca. "CMO" 2008, nr I, http://cmo.cxo.pl/artykuly/57012_l.html, 20.01.2008 r.
  7. B. Tomaszkiewicz: Warto stawiać na młodych. "Modern Art" 2007, nr 2, s. 44 45.
  8. J.K. Oraczewski: Promocja przez duże P. "Brief" 2000, nr 16, s. 22.
  9. B. Tomaszkiewicz: Banki doceniają sztuką współczesną. "Antyki" 2006, nr 4, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu